ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Με απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου, οι αρμοδιότητες στο υπουργείο καθορίζονται αναλυτικά ως εξής:

Στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Μάριο Σαλμά:

- Η Γενική Διεύθυνση Υγείας Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας − Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Α.Μ. −Π.Σ.Ε.Α.).
- Το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών.
- Η εποπτεία των οργανισμών: Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(ΕΟΠΥΥ), Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας(ΕΚΑΒ), Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων(ΕΟΦ), Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων(ΕΟΜ), Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.
- Έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.
- Πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς,αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς.
- Έγκριση γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
- Τα ερωτήματα και οι αποφάσεις για την επιλογή, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση,μετάθεση και μετάταξη των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων και όλων των λοιπών υπαλλήλων του Υπουργείου.

Η αρμοδιότητα για την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων ασκείται παράλληλα από τον υπουργό.

Επίσης,ο αναπληρωτής υπουργός έχει δικαίωμα υπογραφής 'με εντολή υπουργού' των εγγράφων που αφορούν στην διεθνή εκπροσώπηση του υπουργείου Υγείας και στις διεθνείς σχέσεις της χώρας.

Ασκεί τις κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες με εξαίρεση τη νομοθετική πρωτοβουλία.

Στην υφυπουργό Υγείας κ. Φωτεινή Σκοπούλη ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες:

- Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής.
- Οι διευθύνσεις Ψυχικής Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.
- Της ανατίθεται,επίσης, η εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ).

Στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων.
- Έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα.
- Πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους υπουργούς,αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς.
- Έγκριση γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Από τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων που μεταβιβάζονται στην κ. Σκοπούλη,εξαιρούνται τα αντικείμενα που αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα:

- Ερωτήματα για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης αυτών.
- Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών,ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων.
- Διορισμός διοικήσεων Νομικών Προσώπων και εποπτευόμενων φορέων.


    Στην κορυφή