ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ


Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ανακοίνωσε σήμερα, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες, που αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητά του, σχετικά με την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του β’ διμήνου 2012 των δικαιούχων ΑμεΑ.

Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η μετάπτωση των τεχνικών δεδομένων της απογραφής και ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία των δικαιούχων έχουν μεταφερθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Περιφερειών.

Οι υπάλληλοι των αρμόδιων υπηρεσιών σε Δήμους και Περιφέρειες βρίσκονται ήδη σε διαδικασία εκπαίδευσης, ακόμη και σε Δήμους οι οποίοι δεν είναι συνδεδεμένοι με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.


    Στην κορυφή