ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΗΜΙΑ 1.800.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ


"Με αίτημα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, διενεργήθηκε από έμπειρους Επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ έλεγχος στο Γ.Ν. Έδεσσας, με σκοπό να ερευνηθεί η τήρηση, ή μη των ενδείξεων χρήσης ορθοπεδικού υλικού, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Υγείας Άρης Μουσιώνης που ειδικότερα ανέφερε ότι:

- Ο έλεγχος αυτός, ενώ έγινε με αφορμή την άρνηση του ΙΚΑ να πληρώσει αυτό τα υλικά, στην πραγματικότητα είναι ο πρώτος έλεγχος για τη διακρίβωση την τήρηση, ή μη των Ενδείξεων χρήσης σε Μοσχεύματα, Αιμοστατικά και άλλα υλικά.

-Τα ευρήματα αυτού του ελέγχου, επιβεβαίωσαν ότι οι προμήθειες γίνονταν με τις νόμιμες συμβατικές τιμές, αλλά ανέδειξαν μια υψηλή Οικονομική βλάβη του Νοσοκομείου από υπερβάλλουσα χρήση υλικών που δεν προσέφεραν στην αποκατάσταση της υγείας των ασθενών, όπως παρατηρήθηκε για τα έτη 2007-2009 στο σύνολο των νοσοκομείων που ελέγχθηκαν

-Σε ελάχιστους μήνες καταγράφηκαν οι αποκλίσεις από τα νόμιμα, επιμετρήθηκε η οικονομική βλάβη του νοσοκομείου που ανέρχεται στα 1.800.000 ευρώ, εκτιμήθηκε αυτή ανά στέλεχος και εταιρεία και εκπονήθηκαν προτάσεις που αντιμετωπίζουν ολιστικά το πρόβλημα. Δυστυχώς, όμως, μεσούσης της έρευνας, έληξε η θητεία του επικεφαλής της ομάδας ελέγχου, Επιθεωρητή κ. Βλάχου Αθανάσιου, με αποτέλεσμα να έχουμε αδυναμία να την διακινήσουμε νόμιμα.

- Παλιότερες έρευνες για την συγκεκριμένη υπόθεση, διήρκησαν για πολλά χρόνια, περιέχοντας όλα τα ελλείμματα και τις αντιφάσεις της Δημόσιας Διοίκησης. Η έλλειψη τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας, το προβληματικό θεσμικό πλαίσιο, η ατολμία, η ανικανότητα και η ασυνέχεια της Δημόσιας Διοίκησης, ανέπτυξαν υπάλληλες δυναμικές σε υπερκείμενα συμφέροντα που τις περιθωριοποιούσαν.

-. Όπως είχαμε υποσχεθεί με συνέντευξη Τύπου στις 20.2.2011, η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ήταν να μην ανεχτεί άλλες καθυστερήσεις. Γι’ αυτό με εντολή Υπουργού, ανέλαβα προσωπικά να δώσω την απαιτούμενη συνέχεια, σε άμεσο χρόνο, υποσχόμενος την Ποινική, Πειθαρχική και Αστική προαγωγή της υπόθεσης.

-Σήμερα πλέον είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω, ότι:
  • Συντελέστηκε η πειθαρχική διαδικασία στα πλαίσια της 3ης Υ.Πε. και άρθηκαν όλα τα εμπόδια για άμεση πειθαρχική κρίση όλων των ελεγχόμενων στελεχών από το ΚΠΣ.
  • Με εντολή μας ο Επιθεωρητής μετέβη στην Εισαγγελία της Έδεσσας, με σκοπό να παραδώσει το σύνολο των ευρημάτων και λοιπών στοιχείων, χωρίς να παραληφθούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, που για λόγους μεγαλύτερης εγκυρότητας αναζήτησε την επίσημη Έκθεση.
  • Για αυτό με εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδου, παρέλαβα σήμερα από τον Επιθεωρητή, κ. Βλάχο Αθανάσιο, το σύνολο των ευρημάτων του και των μέχρι τώρα συμπερασμάτων και προτάσεων του και ο ίδιος το παρέδωσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα Έδεσσας που διερευνά την υπόθεση, με σκοπό να τροφοδοτήσουμε την δικαστική έρευνα, μέχρι να κατατεθεί και η σχετική επίσημη Έκθεση των Επιθεωρητών.

- Συνεπώς, τηρήσαμε στο έπακρο όλες μας τις δεσμεύσεις για την διαλεύκανση της υπόθεσης και ήραμε όλες τις αγκυλώσεις, ή τις σκοπιμότητες που παρέλκυαν χρονικά την αξιοποίηση μιας έρευνας, με πολύ υψηλές προδιαγραφές και ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα.
- Η προσπάθειά μας, δεν περατώνεται με την αποστολή των ευρημάτων στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή της Έδεσσας και της Πειθαρχική παραπομπή των εμπλεκόμενων νοσοκομειακών στελεχών. Αντίθετα θα αναζητηθούν οι αστικές ευθύνες του συνόλου των εταιρειών και των νοσοκομειακών στελεχών, ώστε σε άμεσο χρόνο να επιστραφεί το σύνολο της οικονομικής ζημίας που ανέρχεται σε 1.800.000 €.
- Τέλος, σας γνωρίζω την αδυναμία ανακοίνωσης των στοιχείων και λεπτομερειών της υπόθεσης, πριν γίνει η επίσημη Έκθεση και παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές."


    Στην κορυφή