ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ


Καθοριστική υπήρξε η στάση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της οποίας είναι ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος, για τη διατήρηση του προγράμματος διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης. Την εν λόγω σύσταση αναμένεται να επικυρώσει η Ολομέλεια του ΕΚ κατά την προσεχή σύνοδο στο Στρασβούργο, όπου θα τεθεί προς ψήφιση η σχετική νομοθετική πρόταση.

Σημειώνεται ότι η τύχη του προγράμματος για το 2012 και επέκεινα βρισκόταν επί μακρόν στα χέρια κυβερνητικών εκπροσώπων έξι κρατών μελών, οι οποίοι εμπόδιζαν την επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο Υπουργών, ελλείψει της οποίας η Κομισιόν δεν θα είχε τη νομική δυνατότητα διάθεσης των προβλεπομένων πόρων.

Αλλεπάλληλες ήταν οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ προκειμένου να βρεθεί διέξοδος, ώστε να συνεχισθεί η παροχή βοηθείας -σε επίπεδο ΕΕ- στα πλέον ευάλωτα μέλη της κοινωνίας, ιδίως δε υπό τις συνθήκες της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Ο κ. Παπαστάμκος υπήρξε εις εκ των συντακτών του σχετικού Ψηφίσματος, το οποίο είχε υιοθετήσει η Ολομέλεια του ΕΚ. Στο πλαίσιο παρέμβασής του στην Ολομέλεια, ο Έλληνας Ευρωβουλευτής είχε εναντιωθεί στην προτεινόμενη περικοπή των πόρων για το 2012 από περίπου 500 σε μόλις 113 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και στην καθιέρωση συγχρηματοδότησης. Απευθυνόμενος δε σε όσους ζητούν επανεθνικοποίηση των επισιτιστικών προγραμμάτων ως υπόθεση κοινωνικής πολιτικής εκάστου κράτους μέλους, ο κ. Παπαστάμκος είχε σημειώσει ότι "πέραν της κοινωνικής του διάστασης, το πρόγραμμα, μέσω της διάθεσης γεωργικών προϊόντων προέλευσης ΕΕ, συμβάλλει στη σταθεροποίηση των γεωργικών αγορών και του γεωργικού εισοδήματος στην ΕΕ. Πολλώ δε μάλλον σηματοδοτεί συμβολισμό ελάχιστης έκφρασης αλληλεγγύης υπέρ των απόρων πολιτών της".

Το Συμβούλιο Υπουργών απεδέχθη τελικά τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς την αποκλειστική χρηματοδότηση του προγράμματος από την ΕΕ, τη δυνατότητα να δίδεται προτίμηση σε τρόφιμα προέλευσης ΕΕ, καθώς και να κρίνονται ως επιλέξιμες δαπάνες μεταφοράς, αποθήκευσης και διαχείρισης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή του προγράμματος.
    Στην κορυφή