ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΕΣΥ


Σε δραματική μείωση των νοσοκομειακών κλινών του ΕΣΥ, μεγαλύτερη ακόμη και από τις απαιτήσεις του Μνημονίου, κατέληξε η τελική πρόταση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων περί λειτουργικών αναδιατάξεων μονάδων υγείας όπως αναφέρουν οι Οικολόγοι Πράσινοι και επισημαίνουν:

"Συνολικά αφαιρούνται 11.873 οργανικές κλίνες - αντί των 10.000 που απαιτούσε η τρόικα –, ενώ μειώνονται επίσης κατά 2,361 οι κλίνες για τακτικές και έκτακτες ανάγκες και παραδίδονται 550 νοσοκομειακές κλίνες στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Αυτή είναι η νέα εικόνα διάλυσης και συρρίκνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι ελλείψεις σε προσωπικό ως πρόσφατη απαίτηση, μετουσιώνονται τώρα μαγικά σε υπερπληρότητα! Με το «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» δρομολογείται η αυτόματη αναπροσαρμογή στα οργανογράμματα των μονάδων του ΕΣΥ με δραματική μείωση του προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και καθορισμό της δύναμης του προσωπικού των μονάδων με βάση συντελεστές επί οργανικών κλινών.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουμε ζητήσει δημόσια, το σύνολο των ποσών που θα εξοικονομηθούν από μέτρα εξορθολογισμού στην υγεία και την παιδεία, να επαναπενδυθούν στους ίδιους τομείς. Έχουμε επίσης επισημάνει την αναγκαιότητα για σωστή διαχείριση των μονάδων Υγείας, όχι ως συρρίκνωση με βάση λογιστικές επιταγές, αλλά με βιώσιμο σχεδιασμό ορθολογικής διαχείρισης που να λαμβάνει υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα κάθε περιοχής, τα στατιστικά στοιχεία εξυπηρέτησης πολιτών, καθώς και τα γεωμορφολογικά δεδομένα. Αντίθετα το Δημόσιο Σύστημα Υγείας υποβάλλεται σήμερα σε βίαιη συρρίκνωση, με επιβάρυνση και ιδιωτικοποίηση του τρόπου λειτουργίας του, αλλά και με επέκταση της επιχειρηματικότητας του ιδιωτικού τομέα σε βάρος του.

Σε συνθήκες που οι πολίτες βιώνουν εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια, η κάλυψη αναγκών υγείας και περίθαλψης τίθεται έτσι υπό περιορισμό. Η δραστική περικοπή των δημόσιων δαπανών για την υγεία (από 1.4% στο 0.6% για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τουλάχιστον κατά 1,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση για τις συνολικές δημόσιες δαπάνες υγείας) δημιουργούν δυσχέρειες στην εφαρμογή και ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας: Και, δυστυχώς ή ευτυχώς, χωρίς σύστημα αποτελεσματικής και ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας δε μπορεί να υπάρξει ούτε μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. "    Στην κορυφή