ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΤΟ ΠΑΡΤΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


"Στις δύσκολες στιγμές που περνά η κοινωνία, το κερδοσκοπικό πάρτυ στις προμήθειες των Νοσοκομείων συνεχίζεται τόσο σε βάρος των οικονομικών τους, όσο και στις πλάτες φορολογουμένων και ασφαλιστικών ταμείων. Τα νοσοκομεία χρυσοπληρώνουν υλικά που οι τιμές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται στο 1/3 των συμβάσεων." επισημαίνουν σε ανακοινωσή τους οι Οικολόγοι Πράσινοι και προσθέτουν:
"Η ύπαρξη πλαφόν που έχει διαμορφωθεί από το Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, οδηγεί στη σύναψη συμβάσεων με την ακριβότερη τιμή προσφοράς προμηθευτή από τις διαγωνιζόμενες.

Το υφιστάμενο σύστημα προμηθειών οδηγεί σε κατασπατάληση χρημάτων και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας οφείλει να επιταχύνει τους ελέγχους προμηθειών στα νοσοκομεία για την κάλυψη αναγκών τους, τους όρους σύναψης των συμβάσεων αλλά και τον έλεγχο των αποθεμάτων τους, ώστε να υπάρξει διαφάνεια και επάρκεια στις δημόσιες προμήθειες. "


    Στην κορυφή