ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ: ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ


Απαραίτητο είναι να θεσμοθετηθούν τα επαγγέλματα του ψυχοθεραπευτή και του συμβούλου ψυχικής υγείας καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης τους, επαγγέλματα που αυτή τη στιγμή επικαλείται και «ασκεί» ανεξέλεγκτα όποιος θέλει επισημαίνουν σε τους ανακοίνωση οι οικολόγοι πράσινοι και προσθέτουν:

"Για το επάγγελμα λοιπόν του ψυχολόγου (αλλά και ευρύτερα για τα κλειστά επαγγέλματα) οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε:
1. Δεσμευτική τρίμηνη προθεσμία για τις αρμόδιες διοικητικές αρχές προκειμένου να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στο αίτημα του πολίτη για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτονόητο όμως θεωρούμε ότι δε θα ξεκινάει ο εν δυνάμει επαγγελματίας να εργάζεται, πριν ελεγχθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις! Εάν δεν λάβει εμπρόθεσμη έγγραφη απάντηση, να έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύλογη αποζημίωση από τη διοίκηση.
2. Δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου να έχουν όλοι όσοι είναι απόφοιτοι τμήματος Ψυχολογίας ελληνικού πανεπιστημίου, αλλά και όσοι αναγνωρίζονται επίσημα ως ψυχολόγοι από χώρες -μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης να θεσμοθετηθούν οι μεταπτυχιακές ειδικότητες των ψυχολόγων (συμβουλευτικός, σχολικός, κλπ.).
3. Να κατοχυρωθεί νομοθετικά το επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή. Να έχουν δικαίωμα να το δηλώνουν μόνο όσοι έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κλάδους που θα καθορίσει η επιστημονική κοινότητα με ανοιχτές – μη συντεχνιακές- διαδικασίες, και έχουν ολοκληρώσει τη σχετική μετεκπαίδευση (εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ψυχοθεραπείας)".    Στην κορυφή