ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Τις θέσεις του για τον ΕΟΠΥΥ απέστειλε το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνάς στον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Εμμ. Καλοκαιρινό:
"Σε απάντηση στο υπ' αριθ. πρωτ. 1575/4-8-2011 ερώτημά σας για τη θέση του Ι.Σ.Α. σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, έχουμε ναnεπισημάνουμε τα εξής:

Α) Η εναγώνια προσπάθεια των δύο υπουργείων να μορφοποιήσουν τη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, επιβεβαιώνει τη θέση μας τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2011 που ζητούσαμε να μην επιμείνουν στη βεβιασμένη ψήφιση του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31/2-3-2011) αλλά να γίνει ένας πραγματικός και ουσιαστικός διάλογος. Οι θέσεις μας τότε συσπείρωσαν όλο τον ιατρικό κόσμο σε πανιατρικό μέτωπο με πρωτοφανείς αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Β) Το υπ'αριθ. πρωτ. 1573/4-8-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης, γιατί ευτελίζει την αμοιβή της ιατρικής και απέχει από τις θέσεις που υποστηρίζουμε.

Γ) Η θέση μας όσον αφορά την παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους κατοίκους της χώρας είναι:

1) Ενιαίος Φορέας Υγείας, ο οποίος δημιουργείται με αναβάθμιση των παροχών υγείας του κατώτερου σήμερα ασφαλιστικού φορέα προς τις παροχές του ανώτερου και όχι το αντίστροφο.
2) Η Π.Φ.Υ. παρέχεται από τις Δημόσιες δομές Υγείας (στρατηγικός στόχος να μην παρέχεται από Νοσοκομεία) και από τους ελευθερשּׁεπαγγελματίες γιατρούς, με δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι μέσω Συλλογικών Συμβάσεων.
3) Ελεύθερη επιλογή γιατρού από όλους τους πολίτες της χώρας.
4) Αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση, όπως θα προκύπτει από τη Συλλογική Σύμβαση.
5) Δικαίωμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και εργαστη¬ρια¬κών εξετάσεων σε όλους τους γιατρούς που έχουν συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και σε αυτούς που δεν θα συμβληθούν με τον Ενιαίο Φορέα Υγείας".
    Στην κορυφή