ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


"Η 3η Δεκεμβρίου από το 1992 καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, μετά το ψήφισμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ομόφωνα τον Δεκέμβριο του 2006.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ογδόντα ακόμα χώρες υπέγραψαν τη σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία." αναφέρουν για τη σημερινή ημέρα οι Οικολόγοι Πράσινοι και προσθέτουν:

"Συγκεκριμένα, η σύμβαση εγγυάται ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στη ζωή στην ίδια βάση με τους υπόλοιπους ανθρώπους, απαιτεί την απαγόρευση των διακρίσεων, την εγγύηση ίσης νομικής προστασίας, τη διασφάλιση του δικαιώματος στην περιουσία και στον έλεγχο των προσωπικών οικονομικών υποθέσεων, καθώς και της ιδιωτικότητας των πασχόντων.

Η σύμβαση είναι το πρώτο διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο, που καθιερώνει τα ελάχιστα πρότυπα για την προστασία και τη διασφάλιση ενός συνόλου πολιτειακών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρίες σε όλη την υφήλιο.

Είναι εξάλλου η πρώτη γενική σύμβαση ανθρώπινων δικαιωμάτων στην οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθίσταται μέλος.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους Οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Το 7-10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από μια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι με Αναπηρίες και το 80% κατ' εκτίμηση ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Η φετινή Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες, αποτελεί σημαντική ευκαιρία, να τεθούν υπεύθυνα και δεσμευτικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στο παρόν και το μέλλον των ατόμων με αναπηρίες στον τόπο μας.

Καλούμαστε να αξιολογήσουμε τις υφιστάμενες πολιτικές κατοχύρωσης ή εμβάθυνσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, να εστιάσουμε στις υπαρκτές στρεβλώσεις ή ολιγωρίες που δυσχεραίνουν την εμπέδωση και εφαρμογή των πιο πάνω πολιτικών, να αναδείξουμε εντέλει τους όρους και τις προδιαγραφές πολιτικής, ώστε να επιταχυνθούν τα βήματα ισότιμης κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρίες.

Γιατί είναι σχήμα οξύμωρο να τιμάμε την Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες και να μην είναι εξασφαλισμένοι στους συμπολίτες μας με αναπηρία, ούτε καν οι προσπελάσιμοι χώροι που θα εξυπηρετήσουν την κίνηση τους στις καθημερινές δραστηριότητες, που για όλους είναι δικαίωμα αυτονόητο.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θέτουν επιτακτικά το θέμα της προσβασιμότητας των πόλεων της Ελλάδας σε ανάπηρα και εμποδιζόμενα άτομα. Δυστυχώς οι επιδόσεις των ελληνικών πόλεων σ’ αυτόν τον τομέα είναι απογοητευτικές: καμία πόλη της πατρίδας μας δεν περιλαμβάνεται στις 31 πιο προσβάσιμες σε ανάπηρα άτομα πόλεις της Ευρώπης στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «Access City Award 2012» "


    Στην κορυφή