ΟI OIKOΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ


Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τα γενόσημα φάρμακα, ο συν-εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Τάσος Κρομμύδας, δήλωσε:

«Η προώθηση των γενόσημων φαρμάκων αποτελεί απαραίτητο βήμα για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων στον τομέα της φαρμακευτικής περίθαλψης και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν από καιρό προχωρήσει στην κατεύθυνση αυτή. Δε θα έπρεπε να χρειαζόμασταν κανένα μνημόνιο για να ακολουθήσουμε κι εμείς τα βήματά τους και αυτό μάλλον φανερώνει πολλά για το πολιτικό μας σύστημα. Χρειαζόμαστε βέβαια εξίσου αυστηρούς ελέγχους με τις ευρωπαϊκές χώρες για την προστασία της υγείας των πολιτών. Θεωρούμε πως όλα τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την αλλαγή αυτή θα πρέπει να επανεπενδυθούν στην υγεία και την κοινωνική ασφάλιση».


    Στην κορυφή