ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΕΦET ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ


"Το ελαιόλαδο αποτελεί για την χώρα προϊόν υψηλής εθνικής σημασίας, το οποίο αφενός εισφέρει σημαντικά στην οικονομία της χώρας και αφετέρου χαρακτηρίζεται διατροφικά πολύτιμο για τον άνθρωπο. Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον παραγωγών και επιχειρηματιών που θέλουν να τυποποιήσουν ή/και να εξάγουν ελαιόλαδο.", επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΕΦΕΤ και προσθέτει:

" Για την προστασία ενός εθνικού προϊόντος όπως το ελαιόλαδο και την κατά το δυνατό καλύτερη υποστήριξη των ελληνικών παραγωγών και επιχειρήσεων, ο ΕΦΕΤ προχώρησε στην έκδοση κειμένου κατευθυντήριων γραμμών για τους κανόνες εμπορίας και επισήμανσης ελαιολάδου.

Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει μια εύκολη πηγή πληροφοριών για όλους τους ενδιαφερόμενους, στα θέματα εμπορίας και επισήμανσης ελαιολάδου, αλλά και παράλληλα να αποσαφηνίσει συγκεκριμένα ερωτήματα και να διευκολύνει τον ομοιόμορφο έλεγχο των επιχειρήσεων από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Στο εγχειρίδιο αυτό γίνεται αναφορά :
Στην ισχύουσα κοινοτική & εθνική νομοθεσία που διέπει την εμπορία & επισήμανση του ελαιολάδου.
Στις κατηγορίες ελαιολάδου (πχ. Εξαιρετικό Παρθένο, Παρθένο κ.ο.κ.).
Στα κύρια ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των ελαιολάδων.
(Γίνεται αναφορά στα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και πως αυτά μπορούν να επηρεαστούν από συγκεκριμένους χειρισμούς κατά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, δίνονται πληροφορίες για την οργανοληπτική αξιολόγηση των ελαιολάδων και τους παράγοντες που επηρεάζουν τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες).
Στους κανόνες επισήμανσης με την παράθεση γενικών υποδειγμάτων ετικετών σε δύο γλώσσες (ελληνικά – αγγλικά).
(Γίνεται αναφορά στις οριζόντιες απαιτήσεις της νομοθεσίας (Οδηγία 2000/13 και Κανονισμός 1169/2011) καθώς και στις ειδικές νομοθετικές διατάξεις (Κανονισμός 29/2012 και ΚΥΑ 323902/2009) σχετικά με τις ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα του ελαιολάδου).

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας επεσήμανε ότι «Στην ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα μας είναι ανάγκη να επανασυνδεθούμε πάλι με όλα όσα μας κάνουν ξεχωριστούς ως χώρα και πολιτισμό, να επενδύσουμε στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα με σεβασμό βεβαίως στη φύση και στο περιβάλλον. Και ένα τέτοιο συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η ελιά και το λάδι που τόσο αναπόσπαστα έχει συνδεθεί με την μακραίωνη ιστορία μας, που αποτελεί πυλώνα της γεωργικής μας παραγωγής, σήμα κατατεθέν της περίφημης μεσογειακής διατροφής. Για τον λόγο αυτό στον ΕΦΕΤ εφοδιάζουμε τους Έλληνες παραγωγούς με όλα τα απαραίτητα επιστημονικά εργαλεία για την κατοχύρωση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.».

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα στην ενότητα :
«Επιχειρήσεις Τροφίμων – Εκδόσεις για τις Επιχειρήσεις».


    Στην κορυφή