ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ


Το ΔΣ του ΙΣΑ καλεί όλους τους γιατρούς που διατηρούν θέση Επιστημονικού Διευθυντή ή/και Επιστημονικού Υπευθύνου σε Ιατρικές Εταιρείες-Διαγνωστικά Κέντρα, να συμπορευτούν με την απόφαση του ΠΙΣ και του ΙΣΑ για επίσχεση-αναστολή των ιατρικών συμβάσεων του ΟΠΑΔ και να συμβάλλουν στη συμμετοχή των Ιατρικών Εταιρειών στην γενικευμένη αντίδραση κατά του ΟΠΑΔ, ο οποίος οφείλει την καταβολή των αμοιβών για ιατρικές πράξεις από το μήνα Φεβρουάριο του έτους 2010. Ειδικότερα το ΔΣ του ΙΣΑ αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση:

"Οι ιατροί-επιστημονικοί διευθυντές/υπεύθυνοι οφείλουν να ενεργήσουν για το συμφέρον του ιατρικού σώματος, του οποίου αποτελούν τμήμα και να καλέσουν τις ιατρικές εταιρείες, όπου απασχολούνται, να μη δέχονται τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ δυνάμει των συμβάσεων του ΟΠΑΔ και να εισπράττουν από τους ασθενείς τις προβλεπόμενες από το Νόμο αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

Η συντεταγμένη αντίδραση κατά του ΟΠΑΔ από όλους τους φορείς ΠΦΥ, δηλαδή Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, ανεξαρτήτως επιμέρους ιδιαίτερων διαφορών, είναι ο μόνος τρόπος διασφάλισης της ιατρικής αξιοπρέπειας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών".    Στην κορυφή