ΟΓΔΟΗ ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ


Η προσφορά μοσχευμάτων καρδιάς και η αξιοποίησή τους προς όφελος των ασθενών υποψηφίων για μεταμόσχευση οδήγησε στην όγδοη μεταμόσχευση καρδιάς στο Ωνάσειο την Τρίτη, 17 Ιουλίου. Ο λήπτης, ηλικίας 43 ετών, έπασχε από ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια και έφερε σύστημα υποστήριξης της καρδιάς για 37 μήνες από τον Ιούνιο 2009. Η πορεία της υγείας του κρίνεται ικανοποιητική. Ο δότης, ηλικίας 32 ετών, νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».
    Στην κορυφή