Ο ΣΦΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ


"Μετά από ομολογουμένως εντατικότατη προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υγείας, της έχουσας την ευθύνη για την τιμολόγηση των φαρμάκων, και της αντίστοιχης Διεύθυνσης Φαρμάκων & Φαρμακείων αναρτήθηκε σήμερα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας και του ΣΦΕΕ, το νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων. Η προσπάθεια αυτή έγινε με αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Τυχόν λάθη θα πρέπει να διορθωθούν στο διορθωτικό Δελτίο Τιμών, το οποίο πρέπει να εκδοθεί εντός των προσεχών 20 ημερών, όπως προβλέπει ο νόμος. Το Υπουργείο Υγείας τήρησε τα προβλεπόμενα από το νόμο και συγκεκριμένα από το άρθρο 14 του νόμου 3840/2010, βάσει του οποίου οι τιμές των φαρμάκων δεν δύνανται να είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών στις 22 χώρες της ΕΕ" όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, που προσθέτει:

"Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του νόμου αυτού αποτελεί μια λίαν σκληρή αντιμετώπιση και προκαλεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια συμπιέσεως των τιμών των φαρμάκων και η μονόπλευρη εστίαση της προσοχής της Πολιτείας στο φάρμακο και ιδιαίτερα στις τιμές δεν αποτελεί λύση στην προσπάθεια εξορθολογισμού των δαπανών της Υγείας. Αντιθέτως οι μειώσεις τιμών από την Πολιτεία έχουν προκαλέσει αποδιοργάνωση της αγοράς, χωρίς να επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η μείωση της δαπάνης, ενώ αντίθετα προκαλούν σημαντικές ελλείψεις φαρμάκων στην αγορά δημιουργώντας εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους και θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την υγεία τους. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι κάθε περαιτέρω συμπίεση των τιμών το μόνο που θα καταφέρει είναι να στερήσει τα φάρμακα που χρειάζονται οι ασθενείς.

Η Πολιτεία θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της και στα υπόλοιπα σημεία του χώρου της Υγείας και ιδιαίτερα στον έλεγχο του δικτύου διανομής και την πλήρη μηχανοργάνωση του συστήματος υγείας, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, το ηλεκτρονικό ιστορικό του ασθενούς, τους συνεχείς ελέγχους που αποτελούν το μόνο τρόπο ελέγχου της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης και είναι η μόνη λύση για τη συγκράτηση των δαπανών".


    Στην κορυφή