Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ ΣΤΗΝ 5η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑμεΑ


Ο πρόεδρος της IDA, του EDF και της Ε.Σ.Α.μεΑ., Ιωάννης Βαρδακαστάνης μίλησε στην εναρκτήρια τελετή της 5ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης του Ο.Η.Ε. των κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Μεταξύ άλλων ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε τον ρόλο της IDA ως παγκόσμια συλλογική φωνή του 1 δισ. ατόμων με αναπηρία που ζουν στον πλανήτη, στην τεράστια συμβολή του παγκόσμιου αναπηρικού κινήματος κατά τη διαπραγμάτευση της Σύμβασης και στην υλοποίησή της. Μίλησε για τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, κυρίως στις χώρες του παγκόσμιου Νότου με ιδιαίτερη έμφαση στη διπλή διάκριση που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία, τα άτομα με νοητική αναπηρία και τα άτομα με ψυχοκοινωνική αναπηρία. Στάθηκε ιδιαίτερα στην οικονομική κρίση, η οποία όπως επεσήμανε, μετατρέπεται γοργά και βίαια σε κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς ο Ο.Η.Ε να αναλαμβάνει οποιαδήποτε δράση.

Παρουσιάζοντας τα αιτήματα του παγκόσμιου αναπηρικού κινήματος, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε ότι επιβάλλεται να γίνει χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις η ενσωμάτωση της Σύμβασης και των δικαιωμάτων που αυτή εμπεριέχει ως οριζόντιο θέμα σε όλα τα προγράμματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες, που αναπτύσσει ο Ο.Η.Ε και οι εποπτευόμενοι από αυτόν οργανισμοί και υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο κ σε επίπεδο χωρών μελών. «Τα λόγια περισσεύουν, από τα έργα κρινόμαστε όλοι. Σε όλα τα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών και νομοθεσιών για την υλοποίηση της Σύμβασης είτε από τον Ο.Η.Ε είτε από τα κράτη-μέλη χρειάζεται άμεση συμμετοχή και διαβούλευση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, αλλιώς το "Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς" δεν ισχύει». Ζήτησε, δε, από τον Ο.Η.Ε και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σε συνεργασία με τις οργανώσεις αυτές προγράμματα πολιτικής και οικονομικής ενδυνάμωσής τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους.

Ο κ. Βαρδακαστάνης επεσήμανε ακόμη ότι ο χρόνος που έχει διατεθεί στην Επιτροπή της Σύμβασης στη Γενεύη δεν επαρκεί. Απαιτείται να αυξηθεί για να μπορεί η Επιτροπή έγκυρα και έγκαιρα να παρακολουθεί την υλοποίηση της Σύμβασης.

Αναφέρθηκε επίσης στην αδήριτη ανάγκη ενσωμάτωσης και συμπερίληψης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλο το αναπτυξιακό σύστημα του Ο.Η.Ε. «Οι στόχοι της χιλιετηρίδας αγνόησαν πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η IDA και οι οργανώσεις - μέλη της δεν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτό και στις διαπραγματεύσεις που έχουν ήδη αρχίσει μετά το 2015 πλαίσιο. Γι' αυτό, η υψηλού επιπέδου Συνάντηση για την Αναπηρία και την Ανάπτυξη που συγκαλεί η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε το 2013 πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο και να εμφορείται από το πνεύμα και το γράμμα της Σύμβασης».

Τέλος, ο Ι. Βαρδακαστάνης έγινε δεκτός στα γραφεία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε και είχε εποικοδομητική και χρήσιμη συνάντηση με τον επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας, τον Πρέσβη Αναστάσιο Μητσιάλη και τους συνεργάτες του.

    Στην κορυφή