Ο ΙΣΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (Ι.Σ.Α.) καταγγέλλει "την απαράδεκτη μέχρι σήμερα στάση του Υπουργείου Μεταφορών το οποίο ενώ εισέπραξε 20 € για την ιατρική εξέταση κάθε υποψηφίου οδηγού, καταβάλει εξ αυτών, με βάση αιφνιδιαστική παράνομη απόφασή του στην οποία ερμηνεύει κατά το δοκούν τις σχετικές διατάξεις, το ποσό των 10€ στους ιατρούς. Κάποιος καρπούται τη διαφορά των 10€ ανά υποψήφιο οδηγό αναδρομικά από 1-1-2012!

Ο ΙΣΑ απέστειλε σχετικές επιστολές. Ουδεμία όμως μέχρι σήμερα απάντηση ή εξήγηση έλαβε."

"Κατόπιν των παραπάνω" όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Σύλλογος , "θα προσφύγει στη δικαιοσύνη τόσο για την απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών, όσο και στο ΣτΕ για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων".


    Στην κορυφή