Ο ΙΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


"Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4052/12 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/Β/1.3.12 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ από 1.4.12 ο Οίκος Ναύτου. Όμως, το ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, σήμερα 4/4/2012 δεν υποστηρίζει καμία υπηρεσία για τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου, ούτε στο σύστημα καταχώρησης ιατρικών επισκέψεων e-ΔΑΠΥ, ούτε στο e-diagnosis ούτε στο e-syntagografisi." αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωσή του ΙΣΑ που προσθέτει:

"Η Πρόεδρος του Οίκου Ναύτου δημοσίευσε ανακοίνωση στις 4.4.2012 για τη συνέχιση του παρόντος λειτουργικού πλαισίου των ασφαλισμένων του Ταμείου

Με την παρούσα επιστολή αιτούμεθα από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ την άμεση αποσαφήνιση του περαιτέρω πλαισίου ένταξης των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, τη διευκρίνηση της διαδικασίας αποπληρωμής των ιατρικών επισκέψεων και της κοστολόγησης των ιατρικών πράξεων , καθώς επίσης και τους όρους που ισχύουν στο ενιαίο κανονισμό παροχών υπηρεσιών υγείας."
    Στην κορυφή