Ο ΙΣΑ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ


"Η εθελοντική προσφορά μέσα στο ιατρικό λειτούργημα είναι σπουδαία. Σε όλους τους εθελοντές γιατρούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αμισθί σε πολίτες αυτής της χώρας ανασφάλιστους, άπορους, ή πολίτες γεωγραφικά και οικονομικά αποκλεισμένους από δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης, αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια." επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας και προσθέτει:

"Όμως, η υλοποίηση δράσεων προληπτικής ιατρικής ή άλλων προγραμμάτων κοινωνικού ή φιλανθρωπικού χαρακτήρα από ιατρικούς ή άλλους φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να γίνεται μετά από έγγραφη έγκριση του οικείου τοπικού ιατρικού συλλόγου, στην οποία ορίζεται ο χώρος, ο χρόνος και ο τρόπος παροχής αυτών των υπηρεσιών , βάσει της διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005. Τον έλεγχο των προγραμμάτων αυτών, ο νομοθέτης τον αναθέτει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας που αποτελούν τους θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες κατά περίπτωση προδιαγραφές και τα επιστημονικά δεδομένα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών και σκοπό την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Επίσης, για τις ιατρικές εξετάσεις και πράξεις που ασκούνται σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους ως ιατρεία, όλοι οι φορείς που αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων και πράξεων, οφείλουν να εκδώσουν άδεια λειτουργίας των ιατρείων τους, βάσει του πδ 84/2001, όπως ισχύει σήμερα. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε διαδικασία στην άσκηση της ιατρικής χωρίς κανόνες και προδιαγραφές είναι νομικά και επιστημονικά έωλη.

Σε μια Ελλάδα που σήμερα αριθμεί χιλιάδες ανασφάλιστους πολίτες και εκατομμύρια αλλοδαπούς που προσφεύγουν κατά συρροή σε οποιαδήποτε δομή συστήνεται για να παρέχει δωρεάν εμβολιασμό, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών οφείλει εκ των καταστατικών του διατάξεων και σύμφωνα με τους σκοπούς του να διασφαλίζει ότι πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια του εμβολιασμού. Αναγκαίος κρίνεται ο έλεγχος των χώρων και των τρόπων διεξαγωγής των εμβολιασμών από όλους τους φορείς που εμβολιάζουν καθώς και ο έλεγχος μίας σειράς προδιαγραφών που αφορούν στην ασφαλή διατήρηση των εμβολίων (που σχετίζονται κυρίως με τη σταθερότητα της θερμοκρασίας που φυλάσσονται κ.α.)

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ανοσοποίησης των ΗΠΑ που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2011, αναγκαίος κρίθηκε ο αυστηρότατος έλεγχος των συνθηκών φύλαξης και μεταφοράς εμβολίων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα τους. Εδώ και 10 χρόνια, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι αν δεν υφίστανται συγκεκριμένες προϋποθέσεις διατήρησης των εμβολίων, τότε η αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών ΔΕΝ είναι η αναμενόμενη, διότι οι ουσίες που περιέχουν τα εμβόλια αδρανοποιούνται. Η ακατάλληλη διατήρηση των εμβολίων, όχι μόνο αποτελεί σπατάλη για το ελληνικό κράτος, αλλά μειώνει την ίδια τη δραστικότητα των εμβολίων με αποτέλεσμα την ανεπαρκή εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών. Σε σχετικό έλεγχο που διεξήχθη από την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των Ασθενών της Μ. Βρετανίας, αποδείχθηκε ότι το 40% των εμβολίων φυλάσσονταν σε λάθος θερμοκρασία, γεγονός επηρέαζε την ισχύ τους. Το ότι οι ακατάλληλες συνθήκες φύλαξης των εμβολίων μπορεί να τα καταστήσει αδρανή και να αφήσει ευάλωτους τους υποτιθέμενα «εμβολιασμένους» παιδικούς πληθυσμούς απέναντι σε θανατηφόρες ασθένειες αποδεικνύεται και από τις έρευνες που διεξάγει τα τελευταία χρόνια το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Εμβολίων και Βιολογικών Προϊόντων της Γερμανίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προειδοποιεί ότι ο κάθε φορέας που διενεργεί εμβολιασμούς ή άλλες σχετικές ιατρικές πράξεις, θα πρέπει να λαμβάνει σύμφωνα με το νόμο σχετική έγγραφη έγκριση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο αφού πρώτα ελεγχθούν, ποιος θα διενεργεί τους εμβολιασμούς σε ποιο χώρο καθώς και μία σειρά μέτρων που αφορούν:

· την παραλαβή και παράδοση του εμβολίου, τη διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, και την πιθανή καταστροφή στις συσκευασίες, καθώς και τις ημερομηνίες λήξης.

· την αποθήκευση των εμβολίων και την κατάλληλη θερμοκρασία (2 έως 8 ℃) και όχι σε περιοχές του ψυγείου με μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας

· τη θερμοκρασία του ψυγείου του βαν-φορτηγού κάθε ώρα, την καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας και την ύπαρξη θερμόμετρου ψυγείου στο κέντρο του ψυγείου.

· την άμεση παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε έκτακτες ανάγκες, όπως σε περίπτωση διακοπής ρεύματος

· την άμεση αχρήστευση ανοιγμένων εμβολίωνΓι αυτό το λόγο, η κάθε ιατρική πράξη πρέπει να γίνεται μέσα από ελεγχόμενες διαδικασίας και να ακολουθεί συγκεκριμένα λειτουργικά standards.

Σε αυτή την προσπάθεια διασφάλισης και ελέγχου των παιδικών εμβολιασμών καλούμε όλους τους ιθύνοντες του ΥΥΚΑ και του ΕΟΦ να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο μέτρο που τους αναλογεί.

Οφείλουμε όλοι μαζί, ο κάθε φορέας από τη μεριά του, να διαφυλάξουμε την ποιότητα (quality security) στην ιατρική πράξη. Αν καταστρατηγηθεί η αρχή αυτή στην παρεχόμενη υπηρεσία υγείας με το άλλοθι ότι «παρέχουμε ιατρική βοήθεια σε πληθυσμούς απόρους και αναξιοπαθούντες», τότε η οικονομική κρίση της Υγείας θα μετατραπεί σε ανθρωπιστική κρίση της Ασθένειας και θα θρηνήσουμε πολλούς από τους αναξιοπαθούντες που περιθάλψαμε."


    Στην κορυφή