Ο ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του ΙΣΑ κο. Γεώργιο Πατούλη, η από 29.06.2012 επιστολή του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αναφορικά με το γεγονός ότι παραμένουν απλήρωτοι για πέντε συνεχόμενους μήνες, συνεχίζοντας παρά ταύτα να προσφέρουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες με αυταπάρνηση.

Ο ΙΣΑ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, "στηρίζει τους συναδέλφους ιατρούς, που καθημερινά, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Εκφράζει την συμπαράσταση του στον αγώνα των εργαζομένων και τις προσπάθειες και προτάσεις που θέτουν προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύρυθμη λειτουργία του Ε.Ε.Σ, λαμβανομένου υπόψη της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί.

Για τους λόγους αυτούς ο ΙΣΑ, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην Διοίκηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να υπάρξει μια από κοινού συνεργασία με τον Σύλλογο Διοικητικών Υπαλλήλων, η οποία θα αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα, τα οποία θα εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα του Ε.Ε.Σ αλλά συνάμα και την αποπληρωμή των δεδουλευμένων των ιατρών που τον απαρτίζουν. Η μείωση των αποδοχών των ιατρών που καθημερινά αγωνίζονται για τον συνάνθρωπο δεν αποτελεί την λύση και δεν εγγυάται την οικονομική ευρωστία του Ε.Σ.Σ."    Στην κορυφή