Ο ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. καταγγέλλει κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης του Μοναδικού Δημόσιου Νοσοκομείου Αποκατάστασης στη χώρα που θέτει σε κίνδυνο, την ασφάλεια των με ειδικές ανάγκες νοσηλευομένων ασθενών του.Σε σημερινή του ανακοίνωση αναφέρει:

"Θεωρούμε ότι το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης πρέπει να ενισχυθεί λόγω της ιδιαιτερότητας της αποστολής του .

Η λειτουργία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στο Ε.Κ.Α. είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Κάθε ενέργεια μεταφοράς ή υποβάθμισης του εργαστηρίου θέτει άμεσα σε κίνδυνο την ασφάλεια των νοσηλευομένων ασθενών."


    Στην κορυφή