Ο ΕRIK NORDKAMP ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ


Νέος πρόεδρος στο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Βιομηχανιών Αμερικής που εδρεύουν στην Ελλάδα (LAWG) αναδείχθηκε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas κ. Erik Nordkamp, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Δεκεμβρίου 2012.

Στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του LAWG, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η υποστήριξη της καινοτομίας και της πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε αποτελεσματικά φάρμακα με καλό προφίλ ασφάλειας – τόσο σε αυτά που ήδη κυκλοφορούν, όσο και σε νέα -, καθώς και η προώθηση του εκσυγχρονισμού της εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των φαρμάκων και του συστήματος υγείας, μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής διαφανών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων και της διασφάλισης ελεύθερης πρόσβασης των ασθενών στην πληροφορία.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Erik Nordkamp, δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να αναλαμβάνω τη θέση του Προέδρου, σε έναν φορέα όπως LAWG, ο οποίος συμβάλει στην προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η αποστολή αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα, σε μια περίοδο όπου η κρίση δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις και δρομολογεί αλλαγές στον ευρύτερο χώρο της υγείας. Στόχος μας είναι να συνεργασθούμε με όλους τους εταίρους, να στηρίξουμε την προσπάθεια για ένα λειτουργικό και βιώσιμο σύστημα υγείας. Με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών και παρέχονται ταυτόχρονα με τρόπο οικονομικά αποδοτικό, χωρίς να υπονομεύονται οι συνθήκες για την ανάπτυξη μιας υγιούς και καινοτόμου φαρμακευτικής βιομηχανίας».

Μεταξύ των στόχων του LAWG είναι να προωθεί την έρευνα και την καινοτομία στο χώρο του φαρμάκου και να μεριμνά για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Να προασπίζει τα νομικά δικαιώματα των μελών στην εσωτερική αγορά σύμφωνα με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Να συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς και να προωθεί της συμμόρφωση, με βάση την Ελληνική και την Αμερικάνικη νομοθεσία κατά της διαφθοράς, αλλά και τον νέο κώδικα δεοντολογίας. Να προάγει τα συμφέροντα των συνεργατών της, μέσω της συμμετοχής στο δημόσιο διάλογο για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και της εκπροσώπησής τους ενώπιον κάθε αρχής, υπηρεσίας ή φορέα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Erik Nordkamp ανέλαβε από την 9η Νοεμβρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas. Είναι 43 ετών και διαθέτει 13 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική αγορά. Ο Εrik Nordkamp κατάγεται από την Ολλανδία και έχει πτυχίο Επιστημών Υγείας από το πανεπιστήμιο Nijmegen της Ολλανδίας, MBA από το πανεπιστήμιο Erasmus του Ρότερνταμ στην Ολλανδία και μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Περιβάλλοντος από το πανεπιστήμιο του Varese της Ιταλίας.
    Στην κορυφή