Ο ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ


Ο ΕΟΦ διαπίστωσε αποκατάσταση της επάρκειας στην αγορά και προχωρά σε άρση της απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών & ενδοκοινοτικής διακίνησης στα εξής φάρμακα: DULCOLAX, SPIRIVA, PERSANTIN, ATACAND, INSPRA, BRASAN, SIMDAX σε όλες τις μορφές περιεκτικότητες και LYRICA στις περιεκτικότητες των 25 mg/cap και 75 mg/cap.

Παραμένουν σε απαγόρευση 21 προϊόντα που παρουσιάζουν αυξημένες παράλληλες εξαγωγές σε σχέση με τις εγχώριες πωλήσεις κατά το μήνα Οκτώβριο, σε ποσοστά που κυμαίνονται από 20% έως 80%, ενώ σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 100%.

Το έκτακτο μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμάκων λαμβάνεται κατόπιν αναφοράς των κατά τόπους Φαρμακευτικών Συλλόγων ή/και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ελλείψεις φαρμάκων και μόνο εφόσον από τη διερεύνηση των μηνιαίων δεδομένων πωλήσεων και εξαγωγών φαρμάκων που έχει στη διάθεσή του ο ΕΟΦ προκύψει ότι η αναφερόμενη έλλειψη αφορά κυρίαρχο ή μοναδικό και αναντικατάστατο προϊόν και προκαλείται ή εντείνεται από αυξημένες παράλληλες εξαγωγές.

Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε και με τις πρόσφατες αναφορές ελλείψεων περίπου 300 σκευασμάτων (σε διάφορες μορφές/περιεκτικότητες) που περιήλθαν στον ΕΟΦ από τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

Από τη διερεύνηση των ελλείψεων αυτών και με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των εταιρειών, προκύπτει μειωμένη διάθεση από 13 φαρμακευτικές εταιρείες και ως εκ τούτου o ΕΟΦ έχει δρομολογήσει τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το Νόμο.


    Στην κορυφή