Ο ΕΦΕΤ ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ"


Οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, συνεχίζοντας τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ Α.Ε. – EUROWATERLAND» ,Κρυστάλλη 20 Άρτα-υποκατάστημα Θεοδώριανα Άρτας, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της ανίχνευσης υψηλής συγκέντρωσης βρωμικών ιόντων στο φυσικό μεταλλικό νερό, με την εμπορική επωνυμία «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», διαπίστωσαν αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τόσο της Εθνικής όσο και της Κοινοτικής Νομοθεσίας αναφορικά με την απόσυρση/ανάκληση μη ασφαλών τροφίμων.

Ως εκ τούτου, ο ΕΦΕΤ προχώρησε στη λήψη του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Καλούνται δε οι επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί το φυσικό μεταλλικό νερό με την εμπορική επωνυμία «ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», ανεξαρτήτως συσκευασίας, παρτίδας και ημερομηνίας λήξης να μην το διαθέτουν στους καταναλωτές.


    Στην κορυφή