Ο ΕΦΕΤ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ, στα πλαίσια προγράμματος επίσημου ελέγχου ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων που διενεργεί και σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπίστωσε σε μεμβράνη τροφίμων, ολική μετανάστευση σε λάδι, μεγαλύτερη από το ανώτατο επιτρεπτό όριο.

Πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΦΟΡΕ SPAR 50μ. Προϊόν κατάλληλο για επαφή με όλα τα τρόφιμα-σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Παράγεται στην Τουρκία και διανέμεται από την DIFFER A.E. για λογαριασμό της ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 11ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Μεταμόρφωση Αττικής.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση ανάκληση απόσυρση του συνόλου του προϊόντος από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας τόνισε ότι «Ο ΕΦΕΤ με γνώμονα την αποτελεσματικότερη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία των καταναλωτών διενεργεί 24 ξεχωριστά προγράμματα εργαστηριακών ελέγχων που αφορούν στους βασικότερους μικροβιολογικούς χημικούς κινδύνους. Ανάμεσα σε αυτά είναι και ο έλεγχος των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Σκοπός του προγράμματος είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης, διανομής, πώλησης αλλά και χρήσης των υλικών και αντικειμένων όπως είναι τα πλαστικά, τα κεραμικά προϊόντα, αλλά και υλικά από χαρτί και χαρτόνι που προορίζονται σε επαφή με τρόφιμα ως προς την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία».


    Στην κορυφή