O ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΜΕΧΡΙ 6 ΜΗΝΩΝ


Η Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία (EPA/UNEPSA) εξέδωσε Ανακοίνωση Θέσεων, με την οποία υποστηρίζει ένα νέο μοντέλο σχετικά με τη σίτιση κατά την πρώτη παιδική ηλικία των βρεφών της Ευρώπης. Η ανακοίνωση εστιάζει στις ιδανικές πρακτικές σίτισης των βρεφών κατά τους πρώτους έξι μήνες της ζωής τους και υποστηρίζει ότι η τακτική ισορροπημένη πρόσληψη ενέργειας και πρωτεϊνών είναι απαραίτητη για έναν ιδανικό ρυθμό ανάπτυξης. Η διατροφή κατά τα πρώτα χρόνια ζωής είναι εξαιρετικά σημαντική για τη μακροπρόθεσμη υγεία και ευεξία. Ο ρυθμός ανάπτυξης ενός παιδιού είναι ένας σημαντικός δείκτης της συνολικής υγείας και αντανακλά τη διατροφική του ευημερία. Ο σωστός ρυθμός αύξησης του βάρους κατά τη βρεφική και την παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε πιο θετικά αποτελέσματα ως προς το βάρος σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής.

Η συγκεκριμένη Ανακοίνωση Θέσεων, η οποία αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας για τη Σίτιση κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία (Early Feeding Initiative) της Ε.Π.Ε, είναι η πρώτη από τις νέες στρατηγικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Ε.Π.Ε. με στόχο να στηρίξει τον τομέα της παιδιατρικής, παρέχοντας μεταξύ άλλων αξιόπιστες και εφαρμόσιμες συστάσεις για τη διατήρηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση των προτύπων κλινικής πρακτικής. Η Πρωτοβουλία για τη Σίτιση κατά την Πρώτη Παιδική Ηλικία αναπτύσσεται και ελέγχεται ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία. Η Pfizer Nutrition χρηματοδότησε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Ε.Π.Ε, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διατροφή κατά τα πρώτα στάδια ζωής των παιδιών, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι παρούσες αλλά και οι μελλοντικές εκβάσεις στην υγεία τους.

«Προτεραιότητα της Ε.Π.Ε είναι να βοηθά τους γενικούς παιδιάτρους, ώστε να μεταφράζουν περίπλοκες ιατρικές θεωρίες σε εφαρμόσιμη κλινική πρακτική», λέει ο καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Παιδιατρικής Εταιρείας. «Η ανακοίνωση θέσεων σχετικά με τη σίτιση κατά την πρώτη παιδική ηλικία κάνει ακριβώς αυτό, παρέχοντας συγκεκριμένες προτάσεις για το πως η ιδέα της προληπτικής ιατρικής μπορεί να είναι εφαρμόσιμη στην πραγματική ζωή».

Η Ε.Π.Ε αναγνωρίζει ότι ο αποκλειστικός θηλασμός για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής ενός παιδιού, ακολουθούμενος από μερικό θηλασμό για έως και 12 μήνες ή περισσότερο, παρέχει στα βρέφη την καλύτερη διατροφή για σωστή ανάπτυξη. Οι ιδανικοί ρυθμοί ανάπτυξης για τα βρέφη βασίζονται σε παιδιά που έχουν τραφεί αποκλειστικά με θηλασμό, από τη γέννηση έως και τον έκτο μήνα ζωής τους, από υγιή μητέρα η οποία ακολουθεί δίαιτα χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο, όταν ο αποκλειστικός θηλασμός δεν είναι δυνατός, για ιατρικούς, πρακτικούς ή προσωπικούς λόγους, η Ε.Π.Ε αναγνωρίζει ότι θα πρέπει να διατίθενται καλές εναλλακτικές επιλογές αντί του μητρικού γάλακτος. Συγκεκριμένα, η σύνθεση των βρεφικών γαλάτων θα πρέπει να μιμείται αυτή του μητρικού γάλακτος όσο το δυνατόν περισσότερο, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ενέργειας και πρωτεϊνών.i


Η δήλωση θέσης της Ε.Π.Ε συνιστά τις ακόλουθες προτάσεις:

1. Για τα βρέφη της Ευρώπης θα πρέπει να συστήνεται αποκλειστικός θηλασμός για 4-6 μήνες. Για κάθε απόκλιση από αυτή τη σύσταση, θα πρέπει να απαιτείται προηγούμενη συζήτηση και συνταγή από παιδίατρο.


2. Η Ε.Π.Ε αναγνωρίζει ότι ορισμένες παθολογικές καταστάσεις, όπως η λοίμωξη από HIV ή η χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν είναι συμβατές με το θηλασμό. Η Ε.Π.Ε αναγνωρίζει επίσης ότι πολλές γυναίκες πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους πολύ νωρίτερα από τους 6 μήνες μετά τον τοκετό. Επιπλέον, μερικές γυναίκες δεν επιθυμούν να θηλάσουν για προσωπικούς λόγους. Όλες αυτές οι γυναίκες θα χρειαστούν βρεφικά γάλατα ως υποκατάστατα του θηλασμού. Τα βρεφικά γάλατα θα πρέπει:
  • Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να συμπληρώνονται με θηλασμό.
  • Να μιμούνται όσο το δυνατόν περισσότερο το μητρικό γάλα ως προς τη σύνθεση, κάτι που σημαίνει ότι τα συνολικά επίπεδα ενέργειας και πρωτεϊνών πρέπει να είναι όμοια ή παρόμοια με τα αντίστοιχα επίπεδα του μητρικού γάλακτος.
  • Σε περίπτωση αλλεργίας στο γάλα αγελάδας, το βρεφικό γάλα θα πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά με την καθοδήγηση ενός παιδιάτρου.


Η Ανακοίνωση συντάχθηκε μετά από συνάντηση κλινικών ειδικών, μελών του συμβουλίου της Ε.Π.Ε και σχετικών ιατρικών οργανισμών με εξειδίκευση στην παιδιατρική. Βασίζεται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σε κατευθυντήριες γραμμές κορυφαίων οργανισμών διατροφής, όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η Ευρωπαϊκή Εταιρία Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής (ESPGHAN) και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP).i

Το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.epa-unepsa.org/page/position-statements

«Είναι τιμή μας να στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Παιδιατρική Εταιρεία, η οποία συνεχίζει να παρέχει στους παιδιάτρους ολόκληρης της Ευρώπης ισχυρή καθοδήγηση σε κρίσιμες πτυχές της διατροφής, κατά τα πρώτα στάδια ζωής του παιδιού», λέει ο κ. John Troup, PhD, αντιπρόεδρος του τομέα Παγκόσμιας Έρευνας & Ανάπτυξης της Pfizer Nutrition. «Γνωρίζουμε ότι η επιτυχής διαχείριση της πρόσληψης τροφής από ένα παιδί, με στόχο τη διασφάλιση μιας υγιούς ανάπτυξης και εξέλιξης, είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί τη βάση για υγιείς διατροφικές συνήθειες και αποτελέσματα».


    Στην κορυφή