Ο ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ


Σε επιστημονική έρευνα που διεξήχθη από το Μικροβιολογικό εργαστήριο του Αρεταίειου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Αθηνών διεπιστώθει ,ότι η εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού σε προκαθορισμένες επιφάνειες ,σε πέντε σχολικές μονάδες βασικής εκπαίδευσης του Αρσακείου, συνέβαλε, στην καλύτερη υγεία των μαθητών μειώνοντας τα συμβάντα λοιμώξεων και ιώσεων, λόγω της μείωσης του μικροβιακού φορτίου σε αυτές.

Αυτό ήταν το γενικό συμπέρασμα της ερευνητικής μελέτης (Φάση 2 της έρευνας ) που ολοκληρώθηκε στη σχολική περίοδο 2011 – 2012. Η φάση 1 της έρευνας (σχολική περίοδο 2010 – 2011) διαπίστωσε ότι «ο αριθμός των μικροβίων που απομονώθηκε στις αντίστοιχες επιφάνειες πριν την επιχάλκωση ήταν πολλαπλάσιος των μικροβίων που απομονώθηκαν μετά την επιχάλκωση», καταλήγοντας ότι η μείωση της μικροβιακής χλωρίδας στις επιλεγμένες επιφάνειες – αντικείμενα είναι εξαιρετικά σημαντική.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η καταγραφή του ποσοστού νοσηρότητας για την περίοδο 2011 – 2012 (μετά την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού Cu+) στις υπό έρευνα σχολικές μονάδες ήταν 37,46 % στο σχολικό πληθυσμό των τεσσάρων Δημοτικών του Τοσίτσειου Εκάλης και 34,55% στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού (μέσος όρος Μ.Ο. 36,01%).Η σημαντική μείωση των παθογόνων μικροβιακών στελεχών και των ιών μετά την εφαρμογή του αντιμικροβιακού χαλκού, όπως αυτό καταγράφηκε στην φάση 1, επηρέασε την εμφάνιση των λοιμώξεων του αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος, μικροβιακής και ιογενούς αιτιολογίας.Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πανδημικής γρίπης, το ποσοστό νοσηρότητας της παιδικής ηλικίας του γενικού πληθυσμού (εργαστηριακά επιβεβαιωμένων δειγμάτων ) ανήλθε στο 51% με χαρακτηριστική αύξηση στις ηλικίες 10-14 και 15-19 ετών. Κατά την περίοδο δε που έγινε η μελέτη (από την εβδομάδα 40/2011 έως και την εβδομάδα 20/2012) στην κοινότητα η γρίπη καταγράφηκε από τα Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης σε ποσοστό νοσηρότητας 47,6%.( Συνοπτική ετήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της γρίπης για την περίοδο 2011-2012 ΚΕΕΛΠΝΟ) Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των μαθημάτων, η μείωση του αριθμού των απουσιών ήταν σαφώς αισθητή στους γονείς, άλλα και στο διδακτικό προσωπικό και είχε σαν αποτέλεσμα την καλύτερη εκπαίδευση των μαθητών.

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν κράματα αντιμικροβιακού χαλκού (Cu63%-Zn37%) για την αντικατάσταση και κάλυψη συγκεκριμένων επιφανειών, όπως χειρολαβές θυρών, κιγκλιδωμάτων και επιφάνειες ώθησης, σε πέντε σχολικές μονάδες βασικής εκπαίδευσης του Αρσακείου Εκάλης και Ψυχικού αντίστοιχα. Η καταγραφή της μικροβιακής χλωρίδας και του ιϊκού φορτίου έγινε σε δύο φάσεις. Πριν την επιχάλκωση και μετά από αυτήν. Τα δείγματα που ελήφθησαν από τις επιφάνειες, καλλιεργήθηκαν σε κατάλληλα-εκλεκτικά θρεπτικά υλικά, για την ανάπτυξη μικροβίων και με μοριακές τεχνικές για την απομόνωση ιών.

Με τα πρόσφατα αυτά αποτελέσματα, τα οποία συμβάλλουν στη πληθώρα επιστημονικών στοιχείων που ήδη υπάρχουν, η εγκατάσταση του αντιμικροβιακού χαλκού γίνεται σε όλο και περισσότερες επιφάνειες παγκοσμίως. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες εφαρμογές στην Ελλάδα είναι η εγκατάσταση αντιμικροβιακού χαλκού Cu+, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αττικό», την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πειραϊκού Θεραπευτηρίου στον Πειραιά και την Β΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του Νοσοκομείου «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» .


    Στην κορυφή