Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ


Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζου, στο Συμβούλιο Υγείας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, κατά το οποίο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα θέματα των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, καθώς και της υγιούς γήρανσης καθ’ όλο τον κύκλο της ζωής. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών σε νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το τρίτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα υγείας της Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2020 και το πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου ο κ. Λυκουρέντζος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με το νέο Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα υγείας και προστασίας των καταναλωτών, κ. Τόνιο Μποργκ, τον επικεφαλής της Task Force για την Ελλάδα, κ. Χορστ Ράιχενμπαχ, καθώς και με τους ομολόγους του Υπουργούς Υγείας της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Μάλτας, της Ιρλανδίας και της Κύπρου.

Ο κ. Λυκουρέντζος, στην παρέμβαση του στο θέμα των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ανέφερε ότι «η προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών είναι θέμα στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και επιθυμούμε να συνδράμουμε εποικοδομητικά στην ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωσή των συζητήσεων με στόχο την πληρέστερη θωράκιση της δημόσιας υγείας».

Αναφορικά με τις «δωρεές οργάνων και μεταμοσχεύσεις» ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά στον τομέα των μεταμοσχεύσεων σε επίπεδο Ε.Ε., μεταξύ των οποίων η υιοθέτηση της Οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων, η οποία παρέχει νέες δυνατότητες στην αύξηση των διαθέσιμων μοσχευμάτων και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των μεταμοσχεύσεων. Χρειάζεται να γίνουν ακόμα περισσότερα, ενώ αναφέρθηκε στη χώρα μας που το τελευταίο διάστημα με συστηματική προσπάθεια κατάφερε να διπλασιάσει τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων. Τέλος, εστίασε στην ιδιαίτερη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. στην βέλτιστη αξιοποίηση των μοσχευμάτων και στην Κοινή Δράση για τις διασυνοριακές ανταλλαγές.

Στο θέμα των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την «Υγιή γήρανση καθ’ όλο τον κύκλο ζωής», ο κ. Λυκουρέντζος σημείωσε ότι η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και τους περιορισμένους πόρους συνηγορούν στην επανεξέταση της δομής των υπηρεσιών και στον μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας. Ο κ. Υπουργός, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις για την αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταποκρισιμότητας του στις ανάγκες των πολιτών, εστιάζοντας στον επανασχεδιασμό του Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και στην εφαρμογή προγραμμάτων στήριξης των ευαίσθητων κοινωνιών ομάδων, που επηρεάζονται από την οικονομική κρίση. Υπογράμμισε επίσης την υιοθέτηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής με λιγότερο κάπνισμα, περισσότερη άσκηση και προσεγμένη διατροφή με στόχο τη μείωση της εξάπλωσης των μη μεταδοτικών ασθενειών την καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής και ενθάρρυνε το νέο Επίτροπο Υγείας να θέσει τα ανωτέρω ψηλά στις προτεραιότητές του για το επόμενο διάστημα.
    Στην κορυφή