Νομοσχέδιο για μεταμοσχεύσεις - τράπεζες ιστών και κυττάρων


Εδώ και λίγα χρόνια ο ΕΟΜ και μέλη της Αιματολογικής εταιρείας με ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες τους και κινητοποίηση λαϊκών ομάδων, με πρωτοφανείς εκδηλώσεις για ένα σοβαρό ιατρικό θέμα επιδιώκουν το κλείσιμο των ιδιωτικών τραπεζών φύλαξης βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Οι ίδιοι όμως έχουν συστήσει δύο δημόσιας πρόσβασης τράπεζες στη μια εκ των οποίων λειτουργεί και ιδιωτική, η οποία έναντι αμοιβής προσφέρει τις υπηρεσίες της στις οικογένειες.

Το νομοσχέδιο το οποίο τελικά κατατέθηκε στη βουλή είναι διαφορετικό από αυτό που δόθηκε στη δημόσια διαβούλευση και οδηγεί στο άμεσο κλείσιμο των ιδιωτικών τραπεζών και μάλιστα προ της εφαρμογής του νόμου. Ακόμα όμως και εάν τελικά κάποιες επιτύχουν την αδειοδότησή τους, θα είναι έρμαια της αρνητικής πολιτικής την οποία μέχρι σήμερα εξέφρασαν οι δημόσιες τράπεζες, αφού βάση του παρόντος νόμου η λειτουργία τους θα εξαρτάται άμεσα από τον έλεγχο που θα τους ασκούν. Και μόνο η απαίτηση της χορήγησης άδειας από τον ΕΟΜ στα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια για την συλλογή του ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν εξασφαλίζει ασφαλείς και διαφανείς συνθήκες λειτουργίας των ιδιωτικών τραπεζών, αφού δεν τους παρέχει προστασία σε ενδεχόμενη οικονομική απαίτηση της κλινικής ή του νοσοκομείου, προκειμένου αυτό να μπει στη διαδικασία της αδειοδότησης. Το παρόν νομοσχέδιο δεν αναφέρεται σε ποιοτικά κριτήρια για την αδειοδότηση και λειτουργία μιας τράπεζας, αλλά σε συνεχή ανυπέρβλητα εμπόδια αποθάρρυνσης, όπου το επόμενο είναι χειρότερο από το προηγούμενο. Εάν κάποια τράπεζα θελήσει να προχωρήσει στη διαδικασία της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής 1.000.000 ευρώ θα σημαίνει οικονομική καταστροφή για αυτή, διότι θα σκοντάψει στο επόμενο εμπόδιο της ενημέρωσης της μητέρας η οποία σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα γίνεται από υπεύθυνο επιστήμονα του ΕΟΜ, ο οποίος θα οριστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Το έντυπο το οποίο θα εκδίδει ο ΕΟΜ για την ενημέρωση της μητέρας και το οποίο θα προσυπογράφει η ίδια με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της θα είναι προδιατυπωμένο από τον ΕΟΜ και θα αναφέρει οτι η μητέρα ενημερώθηκε για τα «ελάχιστα οφέλη της αυτόλογης μεταμόσχευσης σε αντιδιαστολή με της αλλογενούς» και οτι στην ιδιωτική τράπεζα υπάρχει χρέωση, ενώ στη δημόσια είναι δωρεάν. To νομοσχέδιο θα πρέπει να διαχωρίσει τα ελάχιστα οφέλη της αυτόλογης μεταμόσχευσης στο θέμα της λευχαιμίας και μόνο και αυτό χωρίς να είναι απόλυτο, βάσει της βιβλιογραφίας. Επίσης ο ΕΟΜ θα συντάξει το συμβόλαιο φύλαξης των βλαστοκυττάρων για λογαριασμό της ιδιωτικής τράπεζας το οποίο την υποχρεώνει να το δεχτεί. Η όλη αυτή διαδικασία θα οδηγεί τις οικογένειες στη δημόσια φύλαξη ή σε κανενός είδους, άρα ο κύκλος εργασιών της ιδιωτικής τράπεζας θα περιοριστεί στο ελάχιστο και πολύ γρήγορα θα την οδηγήσει στην πτώχευση και στην οικονομική εξόντωση του ιδρυτή, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει από την προσωπική του περιουσία το ποσό του 1.000.000 ευρώ ή να βρεθεί στη φυλακή. Υπάρχουν καταγεγραμμένες ενημερώσεις της δημόσιας τράπεζας οι οποίες καταφέρονται εναντίον της ιδιωτικής, όπως και ενημερωτικά φυλλάδια. με συκοφαντικό περιεχόμενο. Ένα μέρος από τα έσοδα του ΕΟΜ θα προέρχεται από το ποσό του 1.000.000 το οποίο θα καταπίπτει υπέρ του δημοσίου από το κλείσιμο μιας ιδιωτικής τράπεζας. Ανάλογο ποσό για ίδρυση εταιρείας μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει και δεν σχετίζεται με τον κύκλο εργασιών αυτού του είδους των εταιρειών, εκτός και εάν ο νομοθέτης τις θεώρησε ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει με ιδιαίτερα αυστηρές ποινές έως και παύση της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, τη λήψη άλλων κυττάρων πέρα από ΟπΑ, όπως μεσεγχυματικών από Wharton, από λίπος και νεογιλά δόντια. Οι λήψεις αυτές θα γίνονται μόνο από τις τράπεζες της Ακαδημίας και του Δημόκριτου και αφορούν αυτόλογες χρήσεις. Ήδη στην Ακαδημία η δημόσια τράπεζα έναντι αμοιβής συλλέγει βλαστοκύτταρα από τον ιστό του ομφαλίου λώρου (Wharton). Στο Εθνικό Ίδρυμα, το οποίο διέπεται από τους ίδιους νόμους όπως και τα προηγούμενα Ιδρύματα, δεν επιτρέπεται ανάλογη δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτόν κατ ουσία επιβάλλεται στον ασθενή να χρησιμοποιήσει το δημόσιο για θεραπεία με τα δικά του βλαστοκύτταρά και του απαγορεύει με πολύ αυστηρές ποινές την επιλογή του ιδιωτικού τομέα.

Πρέπει να σημειώσουμε οτι καμία δημόσια τράπεζα στην Ελλάδα δεν έχει πιστοποιηθεί από κανένα οργανισμό για τις υπηρεσίες που παρέχει, ούτε έχει δημοσιεύσει σε διεθνή περιοδικά πρωτόκολλα απομόνωσης αιμοποιητικών ή μεσεγχυματικών κυττάρων από αίμα ή τον ιστό του ομφαλίου λώρου. Στις 9/5/2011 ψηφίστηκε από την Βουλή των αντιπροσώπων των ΗΠΑ νομοσχέδιο για την χρήση των αυτόλογων βλαστοκυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική το οποίο προβλέπει την εφαρμογή τους στο διαβήτη, τους τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού, τις καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά και διάφορες μορφές καρκίνου. Επίσης το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ θα χρησιμοποιήσει τις εφαρμογές της Αναγεννητικής Ιατρικής στα πολεμικά τραύματα και εγκαύματα, στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στα κατάγματα, στην αναζωογόνηση και στις μεταμοσχεύσεις. Οι ανωτέρω εφαρμογές παρέχονται αδιακρίτως από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα εφ όσον πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας. http://www.alliancerm.org/HR_6173.pdf

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον πολιτισμένο κόσμο το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΕΟΜ και ομάδα Αιματολόγων εν μέσω μεγάλης οικονομικής κρίσης προσπαθεί να σπρώξει στην ανεργία και στην οικονομική εξόντωση υγιείς, καινοτόμες Ελληνικές επιχειρήσεις που σαφέστατα δεν μπορούν να αναπτυχθούν στα πλαίσια του δημόσιου τομέα, ικανοποιώντας την αλαζονεία και το ιδεολογικό κατεστημένο.


Γεώργιος Κολιάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Πρόεδρος της Τράπεζας Αρχέγονων Κυττάρων του Εθνικού Ιδρύματος ερευνών    Στην κορυφή