ΝΕΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


Από το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνεται ότι Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλαμβάνει ο κ. Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, Νομικός και πρώην Βουλευτής.

Αντιπρόεδρος ορίζεται ο κ. Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Μαθηματικός, MSc Επιχειρησιακής Έρευνας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.


    Στην κορυφή