ΝΕΟI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟI ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ MESULID


Νέους περιορισμούς στη χρήση σκευασμάτων που περιέχουν τη δραστική ουσία νιμεσουλίδη επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), για δεύτερη φορά μετά το 2007, καθώς έκρινε ότι η μακροχρόνια χορήγησή τους μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης ηπατικών βλαβών!

Έτσι, το γνωστό σε όλους μας και ευρύτατα διαδεδομένο Mesulid θα μπορεί να χρησιμοποιείται πλέον μόνο στην αντιμετώπιση του οξέος άλγους και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας, ενώ δεν πρέπει να χορηγείται για τη συμπτωματική αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας, πάθηση η οποία μέχρι σήμερα αποτελούσε κύρια ένδειξη για τα φάρμακα της συγκεκριμένης κατηγορίας
(Μη-Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα/ΜΣΑΦ).

Την απόφαση για τον περιορισμό της ένδειξης χορήγησης του Mesulid έλαβε πρόσφατα η Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων μετά από λεπτομερή επαναξιολόγηση των κλινικών μελετών και της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το φάρμακο, λόγω αναφορών για ανεπιθύμητες ενέργειες σε ότι αφορά το ήπαρ και το γαστρεντερικό σύστημα.

Σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής, η νιμεσουλίδη (Mesulid) έχει τον ίδιο κίνδυνο γαστρεντερικής τοξικότητας με τα άλλα ΜΣΑΦ, αλλά σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο ηπατοτοξικότητας σε σχέση με άλλα φάρμακα της κατηγορίας. Για τον σκοπό αυτόν άλλωστε, είχε επιβληθεί και παλαιότερα (2007) περιορισμός στη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου, ενώ τώρα ο επιπλέον περιορισμός αφορά στη συστηματική χορήγησή του για την αντιμετώπιση της επώδυνης οστεοαρθρίτιδας.    Στην κορυφή