ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ


Η ένταξη του Γ.Ν.Ασκληπείο «Βούλας» στην ευθύνη της 2ης ΥΠΕ και η ένταξη του Π.Γ.Ν. «Αττικόν» στο Σύστημα ολοήμερης Γενικής εφημερίας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικότερο και πιο λειτουργικό σύστημα εφημέρευσης των Νοσοκομείων του Πειραιά και της Δυτ. Αττικής.

Μετά την έκδοση σχετικής, τροποποιητικής Υπ. Απόφασης, και σχετικής Απόφασης της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ, το νέο Σύστημα, με έναρξη λειτουργίας στις 2 Απριλίου 2011, διαμορφώνεται ως εξής:

1ον / Καθιερώνει ενιαίο σύστημα εφημέρευσης για όλα τα Νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, με σταθερή αντιστοίχηση ομάδων εφημερευόντων Νοσοκομείων σε Αθήνα και Πειραιά. Με τον τρόπο αυτό, και μετά τον λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΚΑΒ και ΕΚΕΠΥ, καλύπτονται καθημερινά οι ανάγκες εφημέρευσης όλων των ειδικοτήτων.

2ον / Καθιερώνει, πλέον, 16-ωρη εφημερία ( 2.30μ.μ. έως 8.00 π.μ. την επομένη) και για τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία του Πειραιά & Δυτ. Αττικής (και όχι 24-ωρη ανά 3η μέρα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα), γεγονός που ευνοεί την ομαλότερη λειτουργία των Νοσοκομείων και την καλλίτερη αντιμετώπιση τακτικών και έκτακτων περιστατικών.

3 ον / Εισάγεται και για τα Νοσοκομεία του Πειραιά & Δυτ. Αττικής ο θεσμός της Πρωινής λειτουργίας, ώστε να διευκολύνεται η ευχερής πρόσβαση των ασθενών (εκτάκτων περιστατικών, περιστατικών για πρώτες βοήθειες κ.λ.π.) σε περισσότερα από ένα Νοσοκομεία, ενώ η διασπορά των ασθενών ευνοεί παράλληλα την αποσυμφόρηση των μεγάλων, κεντρικών Νοσοκομείων του Πειραιά ( Νίκαια και Τζάνειο ), που δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις τις ημέρες Γεν. Εφημερίας.

4ον / Η ισότιμη, με τα άλλα Νοσοκομεία συμμετοχή του Π.ΓΝ. «Αττικόν» στο νέο Σύστημα Γεν. Εφημέρευσης ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις τόσο του Υγειονομικού προσωπικού, όσο και των πολιτών της περιοχής για διεύρυνση και παροχή ποιοτικών Υπηρεσιών Υγείας στα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.


    Στην κορυφή