ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ


Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται 60.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Ευρώπη και περίπου 600 στην Ελλάδα, ενώ υπολογίζεται επίσης ότι ετησίως 250 Ελληνίδες χάνουν τη μάχη με το θάνατο εξαιτίας αυτής της νόσου.

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας εκδόθηκαν από κοινού από την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία (ACS), την Αμερικανική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου (ASCCP) και την Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Παθολογίας (ASCP).

Για πρώτη φορά, αυτές οι Επιστημονικές Εταιρείες εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες από κοινού σύμφωνα με τις οποίες η χρήση του ελέγχου του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) σε συνδυασμό με το τεστ Παπανικολάου (διαδικασία που είναι γνωστή και ως συνδυαστικός έλεγχος) είναι προτιμότερη από τη χρήση του τεστ Παπανικολάου μεμονωμένα για γυναίκες ηλικίας 30 – 65 ετών.

Η σύσταση για συνδυαστικό έλεγχο βασίζεται σε στοιχεία που δείχνουν ότι η προσθήκη μίας εξέτασης HPV στην κυτταρολογική δοκιμασία αυξάνει την δυνατότητα ανίχνευσης των προκαρκινικών βλαβών του καρκίνου τραχήλου της μήτρας και μειώνει το ποσοστό διηθητικού καρκίνου του τραχήλου, σε σύγκριση με τη χρήση του τεστ Παπανικολάου μεμονωμένα.

Ο συνδυαστικός έλεγχος σε αυτή την ηλικιακή ομάδα υποστηρίζεται ως εναλλακτική επιλογή της χρήσης του τεστ Παπανικολάου μεμονωμένα για γυναίκες που επιθυμούν να επιμηκύνουν τα μεσοδιαστήματα του προσυμπτωματικού ελέγχου και από τις προσφάτως επικαιροποιημένες συστάσεις των Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας που εκδόθηκαν από την Ομάδα Δράσης Προληπτικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ (USPSTF).

Επιπλέον, για πρώτη φορά και οι τρεις Επιστημονικές Εταιρείες από κοινού συνιστούν να περιλαμβάνεται και ο γονοτυπικός έλεγχος του HPV για τους τύπους 16 και 18 (τύποι υψηλότερου κινδύνου) για την πληρέστερη αξιολόγηση του κινδύνου που διατρέχουν οι ασθενείς για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες συνιστούν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται γονοτυπικός προσδιορισμός για τον τύπο HPV 16 ή τους τύπους HPV 16 και 18 όταν οι γυναίκες έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην κυτταρολογική δοκιμασία (τεστ Παπανικολάου), άλλα έχουν θετικά αποτελέσματα στη δοκιμασία ανίχνευσης των υψηλού κινδύνου τύπων του HPV ως «συγκεντρωτικό αποτέλεσμα». Ως εναλλακτική λύση για τη διαχείριση αυτών των ασθενών, οι κατευθυντήριες οδηγίες εξακολουθούν να προσφέρουν την επιλογή της επανάληψης των δοκιμασιών Παπανικολάου και HPV κάθε έτος.

Η μελέτη-σταθμός ATHENA της Roche αναφέρεται από Επιστημονικές Εταιρείες ως μία κεντρική μελέτη που παρέχει στοιχεία για διαφορική διαχείριση των ασθενών με βάση τον γονοτυπικό προσδιορισμό των HPV 16 και 18. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι 1 στις 10 γυναίκες με φυσιολογικά αποτελέσματα κυτταρολογικής εξέτασης που ήταν HPV16+ και/ή HPV18+ είχε υψηλού βαθμού τραχηλική νόσο που δεν διαγνώστηκε με την κυτταρολογική εξέταση.

Η μελέτη ATHENA της Roche για τη δοκιμασία cobas HPV είναι η μεγαλύτερη, βασισμένη στις ΗΠΑ, μελέτη μητρώου για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 47.000 γυναικών. Η δοκιμασία cobas HPV είναι η μόνη κλινικά επικυρωμένη και εγκεκριμένη από τον FDA δοκιμασία, η οποία προσφέρει ταυτόχρονα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τους υψηλού κινδύνου γονότυπους, αλλά και μεμονωμένα αποτελέσματα για τους υψηλότερου κινδύνου γονότυπους, HPV 16 και HPV 18, παρέχοντας τρία αποτελέσματα σε μία μόνο δοκιμασία.

«Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά στα πρώιμα στάδιά του και ως οργανισμός αφοσιωμένος στην υγεία των γυναικών, η Roche Diagnostics είναι αφιερωμένη στη συμβολή της εξάλειψης αυτής της νόσου και στη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών» δήλωσε ο Paul Brown, Επικεφαλής του Τμήματος Μοριακών Διαγνωστικών Συστημάτων της Roche.

«Η μελέτη ATHENA έδειξε καθαρά πως οι γυναίκες με φυσιολογική κυτταρολογική εξέταση – φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου- θα μπορούσαν ήδη να έχουν προ-καρκινικές βλάβες του τραχήλου της μήτρας και διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο αν βρεθούν θετικές σε γονοτυπικό έλεγχο για HPV 16 και/ή HPV 18. Αυτοί οι δύο γονότυποι, ο 16 και ο 18, ευθύνονται τουλάχιστον για το 70 τοις εκατό των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας» δήλωσε η Catherine Behrens, Ιατρός, PhD, Διευθύντρια Κλινικής Έρευνας του Τμήματος Μοριακών Διαγνωστικών Συστημάτων της Roche και επικεφαλής της ιατρικής ομάδας για τη μελέτη ATHENA. «Είμαστε ικανοποιημένοι που τα δεδομένα της ATHENA ελήφθησαν υπόψη και βοήθησαν τις επιτροπές να λάβουν μία τεκμηριωμένη απόφαση».


Σχετικά με τη δοκιμασία cobas HPV και το σύστημα cobas® 4800

Η δοκιμασία cobas HPV είναι μία ποιοτική in-vitro δοκιμασία για την ανίχνευση του Ιού των Θηλωμάτων του Ανθρώπου σε δείγματα ασθενών. Η δοκιμασία χρησιμοποιεί την τεχνική ενίσχυσης του DNA-στόχου μέσω Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (PCR) και υβριδισμού νουκλεϊκών οξέων για την ανίχνευση 14 τύπων HPV υψηλού κινδύνου σε μία μόνο ανάλυση. Η δοκιμασία ταυτοποιεί ειδικά τους τύπους HPV 16 και HPV 18 ενώ ταυτόχρονα ανιχνεύει τους άλλους τύπους υψηλού κινδύνου (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 και 68). Διατίθεται πλέον στις ΗΠΑ και σε όλες τις χώρες που αποδέχονται την πιστοποίηση CE.


Το σύστημα cobas 4800 σχεδιάστηκε για να θέσει νέα πρότυπα στην αποδοτικότητα των εργαστηριακών εξετάσεων και στις διαγνωστικές πληροφορίες που είναι ιατρικά σημαντικές. Το σύστημα προσφέρει πραγματική αυτοματοποίηση χωρίς την ανάγκη επίβλεψης και μπορεί να πραγματοποιήσει έως 282 δοκιμασίες σε λιγότερο από 12 ώρες, παρέχοντας ταχεία ανάλυση των προσυμπτωματικών ελέγχων για HPV λοιμώξεις καλύπτοντας τις ανάγκες της πλειονότητας των κλινικών εργαστηρίων.Σχετικά με τον Ιό των Θηλωμάτων του Ανθρώπου και τον Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας


Η εμμένουσα λοίμωξη από τον Ιό των Θηλωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί το κύριο αίτιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες, με τον HPV να ενοχοποιείται για ποσοστό μεγαλύτερο του 99 τοις εκατό των περιπτώσεων καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος σε γυναίκες κάτω των 45 ετών, ενώ αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως, μετά τον καρκίνο του μαστού και του πνεύμονα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι κάθε χρόνο υπάρχουν 470.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ενώ περίπου 275 χιλιάδες γυναίκες ανά έτος παγκοσμίως και 30.000 γυναίκες στην Ευρώπη πεθαίνουν από την νόσο αυτή. Στην Ευρώπη δηλαδή πεθαίνει μια γυναίκα κάθε 18 λεπτά από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.


    Στην κορυφή