ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ


«Μία καινοτόμος αλλαγή που έγινε φέτος στη χώρα μας είναι ο καινούργιος νόμος περί μεταμοσχεύσεων οργάνων και ιστών. Ειδικά για την μεταμόσχευση του κερατοειδούς, μία επέμβαση για την οποία δεν χρειάζεται ταυτοποίηση συμβατότητας δότη και δέκτη, θα μπορεί πλέον να πραγματοποιείται σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία εφ’ όσον διαθέτουν κατάλληλα εξοπλισμένο Οφθαλμολογικό Χειρουργείο.»

Αυτά ανακοινώθηκαν σε Συνέντευξη Τύπου η οποία παραχωρήθηκε στα πλαίσια του 26ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ, το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα, 1-4 Μαρτίου 2012, στο Ξενοδοχείο ΗΙLΤΟΝ.

«Δυστυχώς όμως, ενώ για πληθυσμό 11.000.000 ανθρώπων θα έπρεπε να πραγματοποιούνται περίπου 2.000 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς το χρόνο πανελληνίως, πραγματοποιούνται μόνο περίπου στις 300-400, με αποτέλεσμα αρκετοί ασθενείς να παραμένουν αθεράπευτοι ή να καταφεύγουν στο εξωτερικό για να χειρουργηθούν, συνήθως με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των ιδίων και των ασφαλιστικών τους ταμείων. Ένας από τους κύριους λόγους του μικρού αριθμού μεταμοσχεύσεων κερατοειδούς σε σχέση με τις ανάγκες του πληθυσμού, είναι η δυσκολία εύρεσης κερατοειδικού ιστού καλής ποιότητας, σε λογική τιμή και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα λόγω του ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει μοντέρνα τράπεζα μοσχευμάτων οφθαλμού με σοβαρές συνέπειες για τον Έλληνα ασθενή με προβλήματα όρασης».

Οπως ανφέρθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου «η Eλληνική Εταιρεία Ενδοφακών εργάζεται προς το σκοπό της δημιουργίας Τράπεζας Μοσχευμάτων Οφθαλμού στην Αθήνα, η οποία θα λειτουργεί με το μοντέλο λειτουργίας ενός μη κερδοσκοπικού, φιλανθρωπικού οργανισμού στα πλαίσια λειτουργίας μεγάλων διεθνών φιλανθρωπικών οργανισμών. Οι Μη Κερδοσκοπικοί φιλανθρωπικοί Οργανισμοί από φύση τους είναι αποδέκτες δωρεών και κάποιες φορές κυβερνητικής βοήθειας, αλλά ο πρωταρχικός τους στόχος οικονομικά πρέπει να είναι η εύρεση ιδίων εσόδων ώστε να είναι ανεξάρτητοι και ικανοί να χαράξουν τη δική τους στρατηγική, χωρίς μακροπρόθεσμα να είναι εξαρτημένοι από τους δωρητές τους. Η Τράπεζα Μοσχευμάτων Οφθαλμού στην Αθήνα, στα πλαίσια λειτουργίας των τραπεζών του εξωτερικού, θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών με αποτελεσματικό σύστημα συλλογής των ιστών, και θα διαδραματίσει το ρόλο προτύπου και πρωταγωνιστή στη δημιουργία και άλλων τραπεζών στη χώρα, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες

Τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες όλων των ερευνητών που ασχολούνται με τη χειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική Χειρουργική επικεντρώνονται στη διόρθωση της πρεσβυωπίας. Η πρεσβυωπία είναι η αδυναμία της κοντινής όρασης και παρουσιάζεται σε όλα τα άτομα, συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών. Οφείλεται στην αδυναμία προσαρμογής του οφθαλμού όταν εστιάζει κοντά, λόγω απώλειας της ελαστικότητας του φακού.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντιμετώπισης, εκτός από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής. Επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είτε στον κερατοειδή (όπως το Presbylasik, το Intracor και διάφορα ενδοκερατικά ενθέματα), είτε μετά από εγχείρηση καταρράκτη, όπου επιχειρείται η διόρθωση με ειδικούς Ενδοφακούς, τους λεγόμενους πολυεστιακούς. Αυτοί οι φακοί απαιτούν κάποιο συμβιβασμό από τον ασθενή για να είναι αποδεκτοί.

Πρόσφατα εφαρμόζεται ένα είδος φακών, οι λεγόμενοι προσαρμοστικοί, που έχουν την ιδιότητα να μιμούνται την προσαρμοστική κίνηση (ελαστικότητα) του φακού, όπως συμβαίνει και με τον ανθρώπινο φακό σε νεανική ηλικία. Ένα πρόβλημα με αυτούς τους ενδοφακούς είναι η ίνωση του περιφακίου και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την αντιμετώπισή του.

Ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας, επίσης αποτελεσματικός, είναι το λεγόμενο Monovision, όπου μετά την επέμβαση για καταρράκτη είτε μετά από Διαθλαστική Επέμβαση στον κερατοειδή, ρυθμίζεται το ένα μάτι να εστιάζει για μακριά και το άλλο για κοντινή όραση ούτως ώστε σε μεγάλο ποσοστό ο ασθενής να μην είναι εξαρτημένος πλήρως από τα γυαλιά.

Στο φετινό συνέδριο παρουσιάζεται επίσης, μία νέα τεχνική διόρθωσης διαθλαστικών ανωμαλιών με Excimer Laser, η TransPRK, η οποία αποτελεί την πρώτη «no-touch» τεχνική στην οποία δεν έρχεται σε επαφή με τον οφθαλμό κανένα χειρουργικό εργαλείο. Σε αντίθεση με άλλες τεχνικές επιφανειακής διόρθωσης όπου το επιθήλιο αφαιρείται μηχανικά και στη συνέχεια γίνεται η εφαρμογή του Laser για τη σμίλευση του στρώματος του κερατοειδούς, κατά την TransPRK η αφαίρεση του επιθηλίου και η διαθλαστική διαμόρφωση του στρώματος γίνονται σε ένα στάδιο, αποκλειστικά με τη χρήση του Laser. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο πολύ εξελιγμένο λογισμικό των νέων μηχανημάτων, το οποίο συνυπολογίζει τη διαφορετική συμπεριφορά του επιθηλίου και του στρώματος στην εφαρμογή του laser και επιτρέπει μια πολύ πιο ομαλή και με μεγαλύτερη ακρίβεια φωτεκτομή. Εκτός από το προφανές πλεονέκτημα της μη επαφής του οφθαλμού με χειρουργικά εργαλεία και τη μείωση του χρόνου της επέμβασης, η τεχνική αυτή προσφέρει σημαντικά πιο γρήγορη, ομαλή και σχεδόν τελείως ανώδυνη επούλωση στους ασθενείς και υπόσχεται μικρότερα ποσοστά υποτροπών.

Επίσης, φέτος σε Ειδική τελετή θα απονεμηθεί το διεθνές βραβείο Fyodorov στον παγκοσμίου φήμης χειρουργό οφθαλμίατρο Theo Seiler, από την Ελβετία για τη συμβολή του στην εξέλιξη της Διαθλαστικής Χειρουργικής. Το διεθνές βραβείο Fyodorov καθιερώθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως από την ΕΕΕΦΔΧ και απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε εξέχοντες χειρουργούς Οφθαλμιάτρους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Το Συνέδριο πρόκειται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 900 Χειρουργοί Οφθαλμίατροι από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα ανακοινωθούν τα τελευταία δεδομένα στη χειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική.
    Στην κορυφή