ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΛΑΝΩΜΑ


Το μελάνωμα είναι κυρίως ιάσιμο όταν αντιμετωπιστεί στα πρώιμα στάδια. Ωστόσο, στα όψιμα στάδια, το μέσο ποσοστό επιβίωσης είναι μόλις 6 μήνες με ποσοστό θνητότητας 75% στο 1 έτος, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου. Αυτά τα ποσοστά βασίζονται σε μία μετα-ανάλυση 42 μελετών Φάσης 2 με περισσότερους από 2.100 ασθενείς που είχαν λάβει στο παρελθόν θεραπεία, καθώς και πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα Σταδίου IV, η οποία διεξήχθη από πολλαπλές συνεργατικές ομάδες το διάστημα 1975-2005. Η επίπτωση του μελανώματος αυξάνεται τουλάχιστον εδώ και 30 έτη. Η διάμεση ηλικία κατά τη διάγνωση του μελανώματος είναι 57 και η διάμεση ηλικία κατά το θάνατο είναι 67.

Προσφατα ανακοινωθηκαν τα αποτελέσματα από μια δεύτερη τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη Φάσης 3 που κατέδειξε ότι ιπιλιμουμάμπη παρέτεινε τις ζωές των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα. Τα δεδομένα δημοσιεύθηκαν στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκαν στην 47η Ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας.

«Διαθέτουμε πλέον δεδομένα Φάσης 3 που καταδεικνύουν ότι η ιπιλιμουμάμπη βελτίωσε την επιβίωση σε ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα σε συνθήκες θεραπείας πρώτης και δεύτερης γραμμής», δήλωσε ο Jedd Wolchok, M.D., Ph.D., του Αντικαρκινικού Κέντρου Memorial Sloan-Kettering και παρουσιαστής των αποτελεσμάτων της μελέτης. «Για τους ιατρούς που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, η βελτίωση της συνολικής επιβίωσης είναι εκείνο για το οποίο αγωνιζόμαστε με τους ασθενείς μας και πιστεύω ότι η ιπιλιμουμάμπη αποτελεί θεμελιώδη θεραπεία για το μεταστατικό μελάνωμα».

«Σε αυτή τη μελέτη, τα εκτιμώμενα ποσοστά επιβίωσης στο ένα, τα δύο και τα τρία έτη καταδεικνύουν παρατεταμένη επιβίωση για ασθενείς στο σκέλος με ιπιλιμουμάμπη και δακαρβαζίνη», δήλωσε η Caroline Robert, M.D., του Ινστιτούτου Gustave Roussy στο Παρίσι της Γαλλίας και επικεφαλής συγγραφέας στη δημοσίευση στο New England Journal of Medicine. «Τα αποτελέσματα από αυτή τη μελέτη είναι σημαντικά σε μια νόσο τόσο καταστροφική όσο το μεταστατικό μελάνωμα».


    Στην κορυφή