ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ


Η «Νέα Τεχνική Υστεροσκοπικής Αφαίρεσης Υποβλεννογόνιων Ινομυωμάτων και Ενδομήτριων Πολυπόδων με χρήση Morcellator» παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσε η ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Δημήτριος Μαθιόπουλος - Μαιευτήρας Γυναικολόγος και συνεργάτης του Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής της Κλινικής ΡΕΑ. Το Προεδρείο της παρουσίασης απετέλεσαν οι Αθανάσιος Πρωτόπαππας, μαιευτήρας γυναικολόγος, Λέκτορας Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» - Τμήμα Ενδοσκόπησης) και Εμμανουήλ Χειράκης - μαιευτήρας γυναικολόγος, συνεργάτης του Τμήματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής της Κλινικής ΡΕΑ.

Όπως τόνισαν οι ομιλητές:
Η διαρκής εξέλιξη των επεμβατικών υστεροσκοπικών εργαλείων χρησιμεύει στην πιο ευχερή και λιγότερο τραυματική προσέγγιση των παθήσεων της ενδομητρικής κοιλότητας και στην πιο ασφαλή αντιμετώπιση τους.
Το truclear (Morcellator) είναι ένα νέο, πρωτοποριακό υστεροσκοπικό εξάρτημα που προστέθηκε στα χέρια των γυναικολόγων που ασχολούνται με την υστεροσκοπική χειρουργική για την αντιμετώπιση των ενδομητρικών πολυπόδων και των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων.

Πλεονεκτήματα του υστεροσκοπικού Morcellator έναντι των άλλων τεχνικών αποτελούν η ταχύτητα της μεθόδου, ο καλύτερος έλεγχος των χορηγούμενων υγρών και επομένως η αποφυγή υπερφόρτωσης, η καλύτερη οπτική παρακολούθηση και η μικρότερη καμπύλη εκμάθησης της μεθόδου.

Στα περιστατικά που έχει χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνική μέθοδος, έχει προκύψει άριστο αποτέλεσμα χωρίς επιπλοκές.


    Στην κορυφή