ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΖΩΕΣ


Η παρακολούθηση των επιπέδων της τροπονίνης Τ μετεγχειρητικά μπορεί να συμβάλλει στη διαστρωμάτωση του κινδύνου μετά από μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση και να βοηθήσει τους γιατρούς να προσδιορίσουν ποιοι ασθενείς θα χρειαστούν πιο εντατική παρακολούθηση.

Η μεγάλη διεθνής μελέτη VISION (Vascular events In noncardiac Surgery patIents cOhort evaluatioΝ) που πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο McMaster έδειξε πως η εξέταση Elecsys Troponin T της Roche βελτίωσε την πρόγνωση της θνητότητας εντός 30 ημερών σε ασθενείς μετά από μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία έχουν δημοσιευθεί στην Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας (The Journal of the American Medical Association, JAMA)¹, θα βοηθήσουν γιατρούς να αξιολογήσουν το βραχυπρόθεσμο κίνδυνο που διατρέχει κάθε ασθενής και να προσαρμόσουν την παρακολούθηση, τη θεραπεία και τη διαχείρισή του αναλόγως, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετεγχειρητικής θνητότητας.

Από τα 200 εκατομμύρια ενηλίκων παγκοσμίως που υποβάλλονται σε μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση κάθε χρόνο, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο αποβιώνουν εντός 30 ημερών. Τα υπάρχοντα μοντέλα πρόβλεψης του κινδύνου προεγχειρητικά διαθέτουν περιορισμένη ικανότητα πρόβλεψης της θνητότητας. Η ομάδα της VISION είχε στόχο τη βελτίωση της πρόβλεψης του κινδύνου χρησιμοποιώντας την εξέταση Elecsys Troponin T 4ης γενιάς για τη μέτρηση των επιπέδων της τροπονίνης Τ (TnT) σε ασθενείς μετά από μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν συσχέτιση ανάμεσα στα υψηλότερα μέγιστα επίπεδα της TnT και την αυξημένη θνητότητα εντός 30 ημερών.

Η πρωτεΐνη TnT απελευθερώνεται μόνο μετά από καρδιακή βλάβη, αλλά οι γνώσεις σχετικά με τη σημασία των επιπέδων της σε ασθενείς μετά από μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση είναι περιορισμένες.

Η μελέτη VISION χρησιμοποίησε την εξέταση Elecsys Troponin T 4ης γενιάς της Roche για να αναλύσει με ακρίβεια δείγματα αίματος από ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε ενδονοσοκομειακή μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση. Η ομάδα μέτρησε τα επίπεδα της TnT σε ασθενείς 6–12 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, καθώς και τις ημέρες 1, 2, και 3 μετά τη χειρουργική επέμβαση, για να διαπιστώσει αν υπήρχε σχέση μεταξύ των μέγιστων επιπέδων της TnT και της θνητότητας εντός 30 ημερών. Η Μελέτη VISION καταδεικνύει ότι η μέτρηση των επιπέδων της TnT τις πρώτες 3 ημέρες μετά από μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση βελτιώνει ουσιωδώς την πρόβλεψη του κινδύνου και μειώνει την πιθανότητα σφάλματος ή διαφυγής της διάγνωσης των επιπλοκών. Συγκεκριμένα, η μελέτη κατέδειξε ότι τα υψηλότερα μέγιστα επίπεδα της TnT σχετίζονται με σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θνητότητας εντός 30 ημερών. Επιπλέον, το 1,9% των ασθενών απεβίωσε εντός 30 ημερών μετά από την επέμβαση και από αυτούς το 26,6% απεβίωσε μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.


Σχετικά με τη Μελέτη VISION

Η Μελέτη VISION είναι η μεγαλύτερη διεθνής προοπτική μελέτη κοόρτης για την αξιολόγηση των επιπλοκών μετά από χειρουργική επέμβαση, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 40.000 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση. Η μελέτη διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου McMaster υπό τον Dr. P.J. Devereaux, κύριο ερευνητή της VISION και αναπληρωτή καθηγητή της ιατρικής στο Hamilton του Καναδά. Τα τρέχοντα αποτελέσματα από τους πρώτους 15.133 ασθενείς από τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία, την Αυστραλία και την Ευρώπη έχουν δημοσιευθεί στην Επιθεώρηση της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας (JAMA) στο τεύχος της 6ης Ιουνίου 2012. Η μελέτη διαθέτει μεγάλες δυνατότητες για αλλαγή του τρόπου παρακολούθησης των ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση. Στους κύριους χρηματοδότες συμπεριλαμβάνονται τα Καναδικά Ινστιτούτα Ερευνών για την Υγεία και το Ίδρυμα Καρδιακών Παθήσεων και Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Οντάριο.

Αναφορά:

1)P.J. Devereaux et al. Association Between Postoperative Troponin Levels and 30-Day Mortality Among Patients Undergoing Noncardiac Surgery. In: JAMA, June 6, 2012—Vol 307, No. 21, p. 2295


    Στην κορυφή