NΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ


Μια σειρά δεδομένων που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο 21ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV), στην Πράγα έδειξαν ότι η ουστεκινουμάμπη είναι αποτελεσματική, καλά ανεκτή και ότι βελτίωσε την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα από τη διάρκειας 52 εβδομάδων μελέτη TRANSIT έδειξαν ότι η ουστεκινουμάμπη είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και καλά ανεκτή σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν ανεπαρκή ανταπόκριση στη μεθοτρεξάτη, και ότι η ουστεκινουμάμπη βελτίωσε σημαντικά τις εκβάσεις όσον αφορά στην ποιότητα ζωής σε ασθενείς οι οποίοι μετέβησαν από τη μεθοτρεξάτη, ανεξάρτητα από τη στρατηγική μετάβασης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης PHOENIX 2 έδειξαν ότι επιτεύχθηκαν υψηλά επίπεδα κλινικών ανταποκρίσεων που διατηρήθηκαν για έως και πέντε έτη συνεχούς θεραπείας με ουστεκινουμάμπη.

Όσον αφορά στην ασφάλεια, μια ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων ασφάλειας από τέσσερις τυχαιοποιημένες-ελεγχόμενες μελέτες που αντιστοιχούν σε περίπου 9.000 ανθρωποέτη (PY) παρακολούθησης έδειξαν ότι γενικά, δεν παρατηρήθηκε δοσοεξάρτηση ή αθροιστική τοξικότητα όσον αφορά στο σύνολο των ανεπιθύμητων ενεργειών αλλά και επιμέρους ανεπιθύμητες ενέργειες ειδικού ενδιαφέροντος, παρά την αυξανόμενη διάρκεια έκθεσης στην ουστεκινουμάμπη έως και τα πέντε έτη συνεχόμενης θεραπείας. Επιπλέον, δεδομένα από το ετήσιο απόσπασμα της βάσης δεδομένων του Μητρώου PSOLAR (τελευταία φορά πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2011, αντιστοιχώντας σε συνολικά 13.733 ανθρωποέτη) κατέγραψαν ποσοστά κακοηθειών (εξαιρουμένων των μη μελανωματικών καρκίνων του δέρματος), λοιμώξεων και μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (MACE) σε ασθενείς επιλέξιμους για συστηματικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων της ουστεκινουμάμπης και της ινφλιξιμάμπης. Δεν προέκυψαν νέα στοιχεία για την ασφάλεια της ουστεκινουμάμπης και της ινφλιξιμάμπης στην ανάλυση αυτή.

Η ουστεκινουμάμπη στοχεύει την ιντερλευκίνη-12 (IL-12) και την ιντερλευκίνη-23 (IL-23), φυσικές πρωτεΐνες οι οποίες είναι σημαντικές για τη ρύθμιση των ανοσοαποκρίσεων και θεωρούνται ότι συνδέονται με ανοσο-διαμεσολαβούμενα φλεγμονώδη νοσήματα, όπως η ψωρίαση κατά πλάκας.

Ο Καθ. Jörg Prinz, από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου στη Γερμανία, δήλωσε ότι «Τα πορίσματα αυτών των μελετών είναι ενθαρρυντικά και στηρίζουν το ευνοϊκό προφίλ όφελους-κινδύνου της ουστεκινουμάμπης με έως πέντε έτη θεραπείας. Το σημαντικό είναι ότι τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών συμφωνούν με την πραγματική μέχρι σήμερα εμπειρία μας. Τα πορίσματα αυτά προάγουν περαιτέρω τις γνώσεις μας για τους βιολογικούς παράγοντες, όχι μόνο όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα, στην ασφάλεια και στην ανοχή, αλλά και στη συνδεόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής».

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια, ανοσο-διαμεσολαβούμενη φλεγμονώδης νόσος, η οποία είναι εξαιρετικά εμφανής στον ασθενή, είναι όμως ανίατη. Συχνά είναι πολύ επώδυνη και συνδέεται με πολλαπλά σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα, όπως κατάθλιψη. Υπάρχει πλέον ομολογουμένως ανάγκη για βελτιωμένα θεραπευτικά πρότυπα για κάθε ασθενή που ζει με την ψωρίαση σήμερα στην Ευρώπη. Για να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας Ειδικών στην Υγειονομική Περίθαλψη στην Ψωρίαση πρόσφατα παρουσίασε ένα πανευρωπαϊκό πλαίσιο (Λευκή Βίβλος) για τη βελτίωση των προτύπων της υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς, ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση στη σωστή στοχευμένη θεραπεία, η οποία είναι κατάλληλη για τη σοβαρότητα της ασθένειάς τους.Σχετικά με την ψωρίαση

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια νόσος η οποία προκαλείται όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα σε υγιή δερματικά κύτταρα, επιταχύνοντας την παραγωγή δερματικών κυττάρων Η ψωρίαση κατά πλάκας, ο πιο συχνός τύπος ψωρίασης, συχνά έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση περιοχών παχυσμένου, ερυθρού ή ερεθισμένου δέρματος που καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια (γνωστές ως πλάκες). Οι πλάκες αυτές συνήθως εμφανίζουν κνησμό ή ευαισθησία, μπορεί να παρουσιάσουν ρωγμές και να αιμορραγήσουν, και μπορεί να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος.

125 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρουσιάζουν ψωρίαση, ενώ στην Ευρώπη πάσχουν περίπου 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι εκδηλώσεις της ψωρίασης κυμαίνονται από ήπιες ή μέτριες έως σοβαρές και σχεδόν ένα τρίτο των πασχόντων έχουν μέτρια ή σοβαρή ψωρίαση.

Σχετικά με την ουστεκινουμάμπη

Η ουστεκινουμάμπη ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν, ή παρουσιάζουν αντενδείξεις, ή έχουν δυσανεξία σε άλλες συστηματικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων της κυκλοσπορίνης, της μεθοτρεξάτης και της φωτοθεραπείας (PUVA).    Στην κορυφή