ΝΕΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔA


Τα νέα δεδομένα της μελέτης ADACTA, τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του φετινού Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου κατά των Ρευματισμών (EULAR), καταδεικνύουν ότι η χορήγηση μονοθεραπείας με τοσιλιζουμάμπη, σε ενήλικους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα αποφέρει σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση στον έλεγχο της ενεργότητας της νόσου σε σχέση με άλλες αγωγές και προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής.Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα χρόνιο, αυτοάνοσο, φλεγμονώδες νόσημα που εκτιμάται ότι προσβάλλει έως και 70 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών. Προσβάλει πρωτίστως τις αρθρώσεις, οι οποίες φλεγμαίνουν με συνέπεια τον πόνο και τη διόγκωση τους, με σταδιακή απώλεια της λειτουργικής τους ικανότητας, λόγω της βλάβης που υφίστανται οι χόνδροι και τα οστά.Οι ασθενείς με ενεργό ρευματοειδή αρθρίτιδα αντιμετωπίζονται συνήθως με το συνδυασμό βιολογικών παραγόντων και μεθοτρεξάτης. Ωστόσο, περίπου το 1/3 των ασθενών, κυρίως εξαιτίας εκδήλωσης δυσανεξίας στη μεθοτρεξάτη, λαμβάνει τελικά τους βιολογικούς παράγοντες ως μονοθεραπεία.Τα αποτελέσματα της μελέτης ADACTA κατέδειξαν ότι μετά από 24 εβδομάδες οι ασθενείς που έλαβαν τοσιλιζουμάμπη – το πρώτο μονοκλωνικό αντίσωμα-αναστολέα του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-6 – ως μονοθεραπεία, εμφάνισαν σημαντική υποχώρηση του δείκτη DAS28, σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν ανταλιμουμάμπη, ενώ είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν μεγαλύτερη βελτίωση του πόνου των αρθρώσεων και του οιδήματος και βελτίωση της ποιότητας ζωής.Η ADACTA είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, φάσης IV μελέτη σύγκρισης δύο παράλληλων ομάδων: της ομάδας που έλαβε τοσιλιζουμάμπη έναντι εκείνης που έλαβε ανταλιμουμάμπη και τα δύο ως μονοθεραπεία χωρίς άλλα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 326 ενήλικων ασθενών με σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα, οι οποίοι εμφάνισαν είτε μη ανοχή στη μεθοτρεξάτη ή στους οποίους δεν ενδείκνυται η συνέχιση της θεραπείας με μεθοτρεξάτη. Επίσης, οι ασθενείς οι οποίοι συμμετείχαν στη μελέτη δεν είχαν λάβει προηγουμένως βιολογική αγωγή για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.Ο δείκτης DAS28 αποτελεί μια μέτρηση της δραστηριότητας της νόσου της ρευματοειδούς αρθρίτιδας. Το σκορ υπολογίζεται με βάση έναν περίπλοκο μαθηματικό τύπο στον οποίο περιλαμβάνονται ο αριθμός των ευαίσθητων στην πίεση αρθρώσεων και των διογκωμένων αρθρώσεων (από 28 συνολικά), η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών και η «σφαιρική αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης υγείας του ασθενούς».


    Στην κορυφή