ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΦΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ


Ο ΣΦΕΕ, όπως ανακοίνωσε σήμερα "αναγνωρίζει τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ και η Κυβέρνηση προκειμένου να εξομαλυνθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες ημέρες με το υπό έκδοση Δελτίο Τιμών.


Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις στηρίζουμε την προσπάθειά για περαιτέρω εξορθολογισμότου φαρμακευτικού προϋπολογισμούκαι όλοι οι εταίροι του φαρμάκου προσπαθούμε να βρούμε μια κοινή λύση προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά.


Ως εκ τούτου, αναμένουμε τις προσεχείς λίγες ημέρες να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης των παρατηρήσεων του υπό έκδοση Δελτίου Τιμών και το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στις διορθώσεις των λαθών και στην έκδοση ορθής επανάληψης. "

    Στην κορυφή