Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης


Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μετρήσει την αρτηριακή τους πίεση σε κάποια χρονική στιγμή. Είναι μια απλή και ανώδυνη διαδικασία που δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την καρδιά και την κατάσταση των αιμοφόρων αγγείων.


Τι μετρά η εξέταση;

Ο ιατρός μέτρα η μέγιστη πίεση (συστολική) και τη χαμηλότερη πίεση (διαστολική) που παράγεται από τους χτύπους της καρδιάς.

Η συστολική πίεση είναι η μέγιστη πίεση σε αρτηρία κατά τη στιγμή που η καρδιά χτυπάει και αντλεί το αίμα στο σώμα. Η διαστολική πίεση είναι η χαμηλότερη πίεση στην αρτηρία στις στιγμές μεταξύ των χτύπων της καρδιάς, όταν δηλαδή η καρδιά είναι ανάπαυση. Η μέτρηση της συστολικής και διαστολικής πίεσης είναι σημαντική – εάν οποιαδήποτε από τις δύο αυξηθεί, αυτό σημαίνει ότι έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση).


Πώς γίνεται η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης;


Για να γίνει μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του αίματος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι χαλαρός και να κάθεται άνετα, με το χέρι να υποστηρίζεται.
Ένα περιβραχιόνιο που φουσκώνει (περιχειρίδα) τυλίγεται γύρω από το βραχίονα και διατηρείται στη θέση του με αυτοκόλλητο. Ένας σωλήνας οδηγείται από την περιχειρίδα σε μια “φούσκα” από καουτσούκ.

Μία άλλη σωλήνα οδηγείται από την περιχειρίδα σε μια δεξαμενή υδραργύρου που βρίσκεται στο κάτω μέρος μίας κάθετης στήλης από γυαλί. Η πίεση που παράγεται μέσα στη περιχειρίδα εμφανίζεται στη στήλη του υδραργύρου. Ο υδράργυρος βρίσκεται μέσα σε ένα σφραγισμένο σύστημα - μόνο αέρας ταξιδεύει στη σωλήνωση και τη περιχειρίδα.

Στη συνέχεια, ο αέρας διοχετεύεται στη περιχειρίδα και η αύξηση της πίεσης γίνεται αισθητή στον βραχίονα. Ο ιατρός τοποθετεί ένα στηθοσκόπιο στο χέρι και ακούει τον παλμό καθώς ο αέρας βγαίνει αργά προς τα έξω.

Η συστολική πίεση μετράται όταν ο γιατρός ακούσει για πρώτη φορά το σφυγμό.
Ο ήχος του σφυγμού σιγά-σιγά γίνεται πιο μακρινός και τελικά εξαφανίζεται.
Η διαστολική πίεση μετράται από τη στιγμή που ο ιατρός δεν μπορεί να ακούσει τον ήχο του παλμού.

Η αρτηριακή πίεση μετράται σε χιλιοστόμετρα υδραργύρου (mmHg). Η αρτηριακή πίεση μπορεί να μετρηθεί και με άλλους τρόπους, όπως με τη χρήση αυτόματου μετρητή πίεσης του αίματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο σπίτι.


Ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης

Οι ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης της πίεσης αίματος θεωρούνται πλέον ο κανόνας σήμερα που ο υδράργυρος τείνει να καταργηθεί σταδιακά λόγω της επικίνδυνης φύσης του.
Οι περισσότερες από αυτές είναι πλέον αρκετά ακριβείς για συνήθη κλινική χρήση και σχετικά οικονομικές, ενώ μπορούν να εξαλείψουν πολλά από τα σφάλματα σε μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος.


Περιπατητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.

H περιπατητική παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης (ABPM) περιλαμβάνει τη μέτρηση της πίεσης του αίματός σας για 24 ώρες, ενώ ο ασθενής ασχολείται με την καθημερινή του ρουτίνα, όπως και κατά την διάρκεια του ύπνου. Ο ενδιαφερόμενος φοράει μία συσκευή τακτικής καταγραφής της πίεση του αίματος (Holder Πιέσεως). Οι πληροφορίες καταγράφονται σε chip της συσκευής και επιτρέπει στον ιατρό να λάβει μια λεπτομερή εικόνα της διακύμανσης της αρτηριακής πίεσης σε ένα κανονικό περιβάλλον. Η μέση ημερήσια ABPM αρτηριακή πίεση είναι χαμηλότερη από τις αντίστοιχες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης.


Υψηλή ένδειξη χρησιμοποιώντας ABPM είναι:

• πάνω από 135/85 για το γενικό πληθυσμό
• πάνω από 130/80 για τα άτομα με διαβήτη


Η ABPM μπορεί να χρησιμοποιείται:

• όταν τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης εμφανίσουν ασυνήθιστη μεταβλητότητα
• όταν η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ανθεκτική στη χρήση φαρμάκων
• όταν τα συμπτώματα υποδηλώνουν τη πιθανότητα χαμηλής πίεσης του αίματος που οφείλεται σε υπερβολική χρήση φαρμάκων
• στην ενίσχυση της διάγνωση της υψηλής πίεσης του αίματος, όταν σχετίζεται με άγχος σε κλινικό περιβάλλον, γνωστό ως «υπέρταση της άσπρης μπλούζας».


    Στην κορυφή