Μακρόχρονα προγραμματισμένη παρακολούθηση νεογνών υψηλού κινδύνου μετά την έξοδό τους απο την μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών


Οι εξελίξεις στην εντατική νοσηλεία προώρων νεογεννήτων έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των πολύ χαμηλού βάρους γέννησης προώρων νεογεννήτων κάτω των 32 εβδομάδων κύησης και των εξαιρετικά προώρων νεογνών κάτω των 26 εβδομάδων κύησης. Μ αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένας νέος πληθυσμός βρεφών «αποφοίτων» των μονάδων εντατικής νοσηλείας και, ως εκ τούτου, η ανάγκη της συνεχιζόμενης μακροχρόνιας παρακολούθησης της ψυχοκινητικής τους εξέλιξης και των ιατρικών επιπλοκών της προωρότητας.

Η μακροχρόνια προγραμματισμένη παρακολούθηση (follow - up) αποτελεί την επέκταση των μονάδων εντατικής νοσηλείας και στοχεύει στην καλλίτερη φροντίδα και στήριξη των βρεφών, πρώην προώρων και των οικογενειών τους. Τα βρέφη αυτά ζουν τις πρώτες βδομάδες ή και μερικούς από τους πρώτους μήνες της ζωής τους σε ένα εντελώς «τεχνητό» και αφιλόξενο περιβάλλον, στο οποίο δέχονται ερεθίσματα, που είναι αρνητικά από τη φύση τους.

Στην περίοδο της ανάρρωσης η πρώιμη παρέμβαση, με την αύξηση των αισθητηριακών ερεθισμάτων και την αύξηση της απασχόλησης της οικογένειας μέσα στη μονάδα νεογνών καθώς και, στη συνέχεια, μετά την έξοδο από τη μονάδα εντατικής νοσηλείας, στο πλαίσιο του follow - up, έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξή τους και τη σχολική επίδοση. Τα πρώην πρόωρα αποτελούν ένα διπλά ευάλωτο πληθυσμό, στο σχολείο, λόγω συνύπαρξης κοινωνικοοικονομικών και βιοϊατρικών κινδύνων, που καθιστούν αναγκαία την πρώιμη παρέμβαση και ευαισθητοποίηση των γονέων και του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Είναι απαραίτητη, λοιπόν, πρώτον, η εκπαίδευση του προσωπικού των μονάδων εντατικής νοσηλείας νεογνών στην αναπτυξιακή προσέγγιση της νοσηλείας των προώρων, δεύτερον, η βελτίωση των προγραμμάτων follow -up, και, τρίτον, η οργάνωση κέντρων αποκατάστασης σε κάθε περιφέρεια και η στελέχωσή τους, με εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να διευκολυνθούν τα πρώην πρόωρα και οι οικογένειές τους.

To «Ηλιτόμηνον», που είναι η πρώτη επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην Ελλάδα, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ττροώρων και των οικογενειών τους και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη φροντίδα των νεογεννήτων βρεφών (EFCNI), μπορεί να βοηθήσει, με την ενεργοποίηση της Πολιτείας και όλων των φορέων, που στηρίζουν επιστημονικά, ψυχολογικά, κοινωνικά τα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους.

Μαργαρίτα Τζάκη
Παιδίατρος - Νεογνολόγος
Διευθύντρια Νεογνολογικού Τμήματος Π. Γ. Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».


Διαβάστε περισσότερα άρθρα...


    Στην κορυφή