ΜΗΤΕΡΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ


Με το πρότυπο ISO 9001:2008 που αφορά στα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιήθηκε από την TUV Austria Hellas, η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (IVF) του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού ποιότητας, πραγματοποιήθηκε αναλυτικός έλεγχος των διαδικασιών λειτουργίας της Μονάδας.


Σχολιάζοντας την έκδοση της νέας πιστοποίησης η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κ. Αρετή Σουβατζόγλου δήλωσε:

«Η Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του ΜΗΤΕΡΑ είναι οργανωμένη σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων Μονάδων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι από τις πλέον αξιόπιστες στην Ελλάδα, καθώς λειτουργεί μέσα σε οργανωμένο μαιευτικό και γυναικολογικό νοσοκομείο, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και κάλυψη από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Παράλληλα, συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων Μονάδων, με τους πλέον επιτυχημένους κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η πιστοποίησή της με το πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει την προσήλωση της Μονάδας στην αποστολή της που είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου και παράλληλα ενισχύει τη θέση της στον χάρτη του ιατρικού τουρισμού διεθνώς».

    Στην κορυφή