ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ


"H 3η Δεκεμβρίου ορίσθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. από το 1992.

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, την άρση των εις βάρος τους κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποκλεισμών, καθώς και την κατανόηση εκ μέρους κυβερνήσεων, οργανισμών και πολιτών, ότι αποτελεί θεμελιώδης ηθική υποχρέωση όλων μας η ισότιμη ένταξή τους σε όλο το εύρος δράσεων της κοινωνίας." επισημαίνει στο μηνυμά του για τη σημερινή ημέρα ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και προσθέτει:

"Η συστηματική υποστήριξη και εφαρμογή στρατηγικών δράσεων για την υπέρβαση των ανισοτήτων και την πλήρη αξιοποίηση όσων συνανθρώπων μας έχουν κάποια αναπηρία, αποτελεί γνώρισμα ευνομούμενης Πολιτείας και ενάρετης κοινωνίας.

Οι αξίες μας, το ήθος μας και ο πολιτισμός μας κρίνονται και αξιολογούνται από την ποιότητα της ζωής, από την αξιοπρέπεια της εργασίας και από την αρμονική ενσωμάτωση στην κοινωνία των συγκεκριμένων συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις του Ο.Η.Ε., του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες υποστηρίζουν με θεσμοθετημένα και έμπρακτα μέτρα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Το Υπουργείο Υγείας, παρά και την τρέχουσα δεινή οικονομική κρίση της πατρίδος μας, εξακολουθεί να παρέχει προς τους συγκεκριμένους συμπολίτες μας υψηλού επιπέδου ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη και καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες, προκειμένου να μην πληγούν από τις δυσμενείς επιπτώσεις των περιορισμένων δημοσιονομικών δυνατοτήτων μας.

Στην αντιμετώπιση της πάσης φύσεως και μορφής αναπηρίας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, το οποίο διαθέτει η χώρα μας, καταβάλει καθημερινή προσπάθεια για τη θεραπεία με πρωτοποριακές επεμβάσεις αλλά και τη στήριξη με τεχνητά μέσα και επιτυγχάνει να βελτιώνει τη ζωή όσων δοκιμάζονται.

Οι προσπάθειες μας δεν μειώνονται, αλλά στοχεύουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε και με την εξελισσόμενη μεταρρύθμιση του Τομέα Υγείας τα ενδεχόμενα υφιστάμενα προβλήματα να έχουν αποτελεσματική επίλυση.

Επισημαίνεται δε ότι μεταξύ των πρώτων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες θα λάβουν κατά προτεραιότητα την ενίσχυση της Πολιτείας, καθώς η κρίση θα παρέρχεται, πρόκειται να είναι και αυτή των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Η αγάπη, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός όλων μας προς τους συμπολίτες μας με αναπηρία δεν πρέπει να εκφράζεται μόνο κατά τη σημερινή ημέρα αλλά αντίθετα πρέπει να καταδεικνύεται έμπρακτα και καθημερινά."


    Στην κορυφή