ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS


"Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τους τρόπους μετάδοσης της λοίμωξης του HIV/AIDS, καθώς και για τα μέτρα προφύλαξης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου." επισημαίνει στο μηνυμά του για την αυριανή Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος και προσθέτει:


"Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ιατρική επιστημονική κοινότητα, τoν Παγκόσμιo Οργανισμό Υγείας και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνει σε συστηματικές ενέργειες για την αναχαίτιση της λοίμωξης και την ιατρο- φαρμακευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των συνανθρώπων μας, οι οποίοι είναι ασθενείς ή φορείς της νόσου.


Το Υπουργείο Υγείας αξιοποιεί τα διεθνή επιστημονικά πορίσματα, καταγράφει μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα, επαναπροσαρμόζει στρατηγικές και προτεραιότητες, προκειμένου η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η θεραπεία της ΗΙV λοίμωξης να αναβαθμίζεται και να γίνεται ποιοτικότερη προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και των ασθενών συνανθρώπων μας. Παρά τη γενικότερη διεθνή πρόοδο στον περιορισμό διάδοσης της νόσου, στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δύο έτη παρατηρείται το ανησυχητικό φαινόμενο της ραγδαίας αύξησης των νέων λοιμώξεων στην ομάδα των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών.


Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τα κρούσματα μόλυνσης σε αυτή την ομάδα υψηλού κινδύνου τα έτη προ του 2011 ανέρχονταν στο 2-3% του συνολικού ποσοστού των κρουσμάτων, το 2011 αυξήθηκαν στο 25,3% και ως τον Οκτώβριο του 2012 ανήλθε στο 46,4%. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι αυτή η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στην Αττική.


Η εξέλιξη αυτή είναι άκρως ανησυχητική και το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ, τον ΟΚΑΝΑ και άλλους αρμόδιους φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την τοξικομανία και την HIV λοίμωξη λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας στην Αττική και την αποτροπή έναρξης αντίστοιχης εξάπλωσης στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συνεργάζεται δε στενά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων (Εuropean Center for Disease Control -ECDC) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (Εuropean Monitoring Center For Drugs and Drug Addiction- EMCDDA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω Ευρωπαϊκών Οργανισμών σχετικά με την ανάληψη δράσεων από τις υπηρεσίες υγείας της Ελλάδος για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ραγδαίας αύξησης του HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλεβίων ναρκωτικών είναι θετικές για την πατρίδα μας. Ωστόσο, απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση και το κυριότερο, ενημέρωση της κοινής γνώμης για το πρόβλημα του AIDS και των ναρκωτικών.


Επιπρόσθετα το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει στην υλοποίηση των στόχων της διακήρυξης του Ο.Η.Ε. για το HIV/AIDS περιόδου 2011- 2015 και αγωνίζεται για να μηδενίσει τις νέες λοιμώξεις, τους θανάτους από το AIDS καθώς και να εκμηδενίσει τον απαράδεκτο κοινωνικό στιγματισμό των πασχόντων συνανθρώπων μας.


Θεωρώ ότι εφόσον αυξηθεί εκ μέρους όλων μας η συλλογική ευαισθητοποίηση, η μάχη κατά της περαιτέρω εξάπλωσης του AIDS, πρόκειται να έχει καλή έκβαση."


    Στην κορυφή