ΜΕΧΡΙ 4/4 Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ e-ΔΑΠΥ


Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη, 4 Απριλίου η προθεσμία για να καταχωρήσουν οι γιατροί τις ιατρικές επισκέψεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου στο e-ΔΑΠΥ και να καταθέσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις - ΥΠΑΔ τα σχετικά παραστατικά.

Η παράταση δίνεται προκειμένου να αποφευχθεί η τμηματική εκκαθάριση και να εκκαθαριστούν οι οφειλές για το σύνολο των γιατρών, καθώς μέχρι το τέλος της αρχικής προθεσμίας, την Παρασκευή 30 Μαρτίου μόνο το 50% των γιατρών είχαν υποβάλλει στις ΥΠΑΔ τα απαιτούμενα παραστατικά, ενώ την τελευταία μέρα παρατηρήθηκε αυξημένη συμμετοχή.


    Στην κορυφή