ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ


Το Υπουργείο Υγείας με σειρά μέτρων και δράσεων, όπως ανακοίνωσε σήμερα, "στοχεύει στην αποτελεσματική εμβολιαστική κάλυψη του παιδικού πληθυσμού της χώρας, δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αναπόφευκτα και το ευαίσθητο αυτό τμήμα του πληθυσμού.

Ο συστηματικός εμβολιασμός, δεν έχει εποχικό χαρακτήρα γι’ αυτό και πρέπει να διενεργείται καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με το κατ’ έτος επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και οφείλει να καλύπτει όλες τις ομάδες πληθυσμού, ασφαλισμένους και μη. Με γνώμονα τα ανωτέρω, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε ότι τόσο για τους άπορους και ανασφάλιστους όσο και για τους μετανάστες και γενικότερα άτομα που για διάφορους οικονομικούς ή πολιτισμικούς λόγους έχουν προβλήματα πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα, οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται δωρεάν στα Κέντρα Υγείας, τα Αγροτικά Ιατρεία και τα Ιατροκοινωνικά Κέντρα (ΙΑΚ). Oι προσερχόμενοι αποκλειστικά για εμβολιασμό στα ανωτέρω κέντρα δε θα καταβάλλουν το αντίτιμο των 5€.

Οι κατά τόπους Περιφέρειες καλούνται να ορίσουν τα ιατρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τέτοιους εμβολιασμούς και να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά. Τέλος, το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει τη συγκρότηση Ομάδας Συντονισμού των Εμβολιαστικών Δράσεων μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Εσωτερικών."


    Στην κορυφή