ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ


Στο Υπουργείο Υγείας πάρθηκε η πολιτική απόφαση να αναλάβει τον χειρισμό του συνόλου των θεμάτων που άπτονται του φαρμάκου προκειμένου να είναι περισσότερο συντονισμένες οι ενέργειες για την μείωση τις φαρμακευτικής δαπάνης στον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης μέχρι το 2013. Για την υλοποίηση του παραπάνω πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ανδρέας Λοβέρδος:

Θεσμικές παρεμβάσεις:

Α. Με τον ν.3918/2011 (Α΄31) θεσπίστηκε νέο πλαίσιο που περιελάμβανε:
• Τη μεταφορά της αρμοδιότητας της τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Υγείας. Ημερομηνία λήψης αρμοδιότητας 1-4-2011
• Τη μείωση του χονδρεμπορικού κέρδους από 7,8% σε 5,4% επί της τιμής παραγωγού.
• Την έμμεση μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών με την καθιέρωση κλιμακωτού ποσού επιστροφής προς τους ασφαλιστικούς με αποτέλεσμα τη μείωση κέρδους των φαρμακοποιών κατά 4% στη λιανική τιμή (από 23,4% σε 19,4%).
• Θέσπιση ποσού επιστροφής στα ασφαλιστικά ταμεία από τις εταιρίες 4% επί της ex-factory τιμής του φαρμάκου και ποσού επιστροφής στα νοσοκομεία από τις εταιρίες 5% επί της νοσοκομειακής τιμής του φαρμάκου.
• Τη θέσπιση Αρνητικής Λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων πέραν της Θετικής Λίστας

Β. Με το ν.3984/2011 (ΦΕΚ Α΄,) θεσπίστηκε νέο πλαίσιο που περιελάμβανε:
• Όσον αφορά στην τιμολόγηση των φαρμάκων, μείωση στο 70% της αρχικής τιμής του φαρμάκου, όταν αυτό χάσει την πατέντα του και κατ’ επέκταση τον ορισμό της τιμής των γενοσήμων στο 63%.
• Αλλαγή στον προσδιορισμό της Θετικής Λίστας φαρμάκων. Πλέον αποτελεί σύστημα τιμών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία. Η τιμή αναφοράς κάθε κατηγορίας αποτελεί την ασφαλιστική τιμή της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η θετική διαφορά των τιμών των φαρμάκων που υπερβαίνουν την τιμή αναφοράς, από την τιμή αναφοράς επιστρέφεται στα ασφαλιστικά ταμεία από τις εταιρίες.
• Διαχωρισμό του καταλόγου των ακριβών φαρμάκων από την Λίστα φαρμάκων, ώστε να υπάρχει ευελιξία στην επικαιροποίηση του.


Υλοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων:

1. Δημοσίευση Αρνητικής Λίστας συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΦΕΚ Β΄559/8-4-2011)
2. Δημοσίευση του επικαιροποιημένου καταλόγου μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ (ΦΕΚ Β΄840/12-5-2011)
3. Δημοσίευση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.yyka.gov.gr/articles/times-farm! akwn/deltia-timwn
α) με ενσωμάτωση της μείωσης του χονδρεμπορικού κέρδους και της μείωσης του ΦΠΑ από 11% σε 6,5% (30-6-2011) (μεσοσταθμική μείωση τιμών κατά 2,5%).
β) με πλήρη ανακοστολόγηση όλων των κυκλοφορούντων φαρμάκων με υπολογισμό τιμής βάσει του μέσου όρου των τριών χαμηλότερων τιμών στην Ε.Ε., άρση του προηγούμενου πλαφόν, μείωση της τιμής των off patent φαρμάκων και των γενοσήμων με ταυτόχρονη προστασία των πολύ φθηνών φαρμάκων (17-5-2011) (μεσοσταθμική μείωση τιμών κατά 10%).
Με την παρακολούθηση των τιμών των φαρμάκων μέσω του παρατηρητηρίου τιμών σε 22 χώρες είναι δυνατή η συνεχής αναπροσαρμογή των τιμών σύμφωνα με τις τάσεις στη διεθνή αγορά.
4. Επικαιροποίηση του καταλόγου των ακριβών φαρμάκων για σοβαρές παθήσεις με αύξηση του αριθμού τους (το κείμενο έχει υπογραφεί αναμένεται δημοσίευση)
5. Δημοσίευση της κατηγοριοποίησης σε θεραπευτικές κατηγορίες του Θετικού Καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Τις επόμενες ημέρες οι εταιρίες πρέπει να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν το συγκεκριμένο καθεστώς ασφαλιστικής αποζημίωσης για να γίνει η τελική κατάρτιση του Καταλόγου.
6. Έναρξη είσπραξης του rebate των φαρμακείων από τον Μάιο του 2011
7. Έναρξη είσπραξης rebate νοσοκομείων από τον Μάιο του 2011
8. Δράσεις που αφορούν στον έλεγχο του όγκου της συνταγογράφησης
α) Σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλα τα ταμεία (βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης)
β) Χρήση πρωτοκόλλων συνταγογράφησης και ενδείξεις ανά ιατρική ειδικότητα ώστε να εισαχθούν ενιαίοι κανόνες συνταγογράφησης στον ΕΟΠΠΥ και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ (αναμένεται η τελική έγκριση από το ΚΕΣΥ)
γ) Σταδιακά χρήση της δραστικής ουσίας στη συνταγογράφηση αρχικά στο ΕΣΥ και έπειτα από τους εξωτερικούς ιατρούς, προμήθεια φαρμάκων μέσω διαγωνισμών στο ΕΣΥ και εισαγωγή νοσοκομειακής συσκευασίας (Μάιος 2011 βγήκε η πρώτη προκήρυξη από την Επιτροπή Προμηθειών)
δ) Προετοιμάζεται παρέμβαση στα έξοδα προώθησης των φαρμακευτικών εταιριών και στον εξορθολογισμό της ιατρικής εκπαίδευσης μέσω συνεδρίων
ε) Ο ΕΟΦ ετοιμάζει καμπάνια ενημέρωσης για την πολυφαρμακία ενεργοποιώντας τους ίδιους τους ασθενείς.
9. Δράσεις για την ενίσχυση της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας
-προώθηση των εξαγωγών, αναπτυξιακά μέτρα και φοροαπαλλαγές

Μελλοντικές δράσεις :

• Πρόσκληση παρουσίασης του ελληνικού συστήματος τιμολόγησης και ασφαλιστικής αποζημίωσης το Σεπτέμβρη στη Βιέννη από το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG SANCO) δίκτυο ενημέρωσης και εκπόνησης μελετών στα θέματα τιμολόγησης φαρμάκων και ασφαλιστικής αποζημίωσης στις 27χώρες της ΕΕ «Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Info- (PPRI)- Oebig- Austria.
• Συνεργασία του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας με την Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων τιμολόγησης φαρμάκων στις χώρες κράτη-μέλη- ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Euripid».


    Στην κορυφή