ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΟΛΑΙΜΩΝ


Νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στον περ. «International Journal of Clinical Practice» αποδεικνύει την άμεση και μακράς διάρκειας αναλγητική δράση των φαρμακευτικών παστίλιων που περιέχουν αμυλμετακρεσόλη και 2,4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη (AMC DCBA) σε ασθενείς με πονόλαιμο εξαιτίας των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού (URTIs), έναντι των μη φαρμακευτικών τοιούτων, οι οποίες περιέχουν εικονικό φάρμακο (placebo).

Στη μελέτη, οι ασθενείς που έλαβαν παστίλιες λαιμού με AMC/DVCA είχαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων του πονόλαιμου μέχρι και 2 ώρες μετά την λήψη της πρώτης δόσης/παστίλιας συγκρινόμενοι με εκείνους που έλαβαν μη φαρμακευτικές παστίλιες με placebo (95% CI; -1.59,-0.82; p<0.0001). Η ανακούφιση ήταν ταχύτατη(άμεση), με μείωση του πόνου σε πέντε λεπτά από τη λήψη(66% versus 16%; p<0.0001 και διάρκεια έως και 2 ώρες μετά το λιώσιμο τους. (65% versus 26%; p<0.0001).

Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση όλων των λειτουργικών παραμέτρων στο λαιμό (μείωση του πόνου, διευκόλυνση ως προς την κατάποση), με αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα των πασχόντων. Ειδικότερα, οι παστίλιες με AMC/DVCA, συγκρινόμενες με τις μη φαρμακευτικές, κατά τη διάρκεια των 3 ημέρων που διήρκησε η μελέτη, μείωσαν σημαντικά τον πόνο που σχετίζεται με την κατάποση (95% CI; -1.75, -0.47; p=0.0007), την κατανάλωση ενός γεύματος(95% CI; -1.45, -0.26; p=0.005) και την ομιλία (95% CI; -1.61, -0.39; p=0.002).1 Η μελέτη σύγκρινε επίσης την ανεκτικότητα/ανοχή των ασθενών των 2 ομάδων ως προς τις δύο κατηγορίες παστίλιων.


Εκτός όμως από τα οφέλη που προσφέρουν σε σύγκριση με τις μη φαρμακευτικές, υπερτερούν επίσης έναντι των σπρέι και των διαλυμάτων για γαργάρες, αφού απελευθερώνουν τις δραστικές ουσίες στην πάσχουσα περιοχή του λαιμού αργά και κατά συνέπεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.Ο πονόλαιμος, επηρεάζει τους περισσότερους ενηλίκες, κατά μέσον όρο, δύο έως τρεις φορές τον χρόνο, με τα παιδιά να έχουν ακόμα πιο συχνά επεισόδια. Ο πονόλαιμος είναι το αποτέλεσμα της αντίδρασης του οργανισμού έναντι των μικροοργανισμών ή των περιβαλλοντικών παραγόντων (υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία, θέρμανση εσωτερικού χώρου και αλλεργιογόνα). Αυτά πυροδοτούν την έναρξη της φλεγμονώδους διαδικασίας, με χαρακτηριστικά συμπτώματα τον πόνο, την ερυθρότητα και τη δυσκολία στην κατάποση. Το συχνότερο αίτιο του πονόλαιμου είναι οι ιοί που συνδέονται με το 80% των περιπτώσεων . Για το λόγο αυτό η ακριτη χορήγηση αντιβιοτικών όχι μονο δεν βοηθα αλλά αντιθετα επιβαρύνει τον οργανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ρυθμιστική Αρχή για την Υγεία και την Κλινική Ιατρική NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) του Ηνωμένου Βασιλείου και πολλών άλλων κρατών συνιστά στους γιατρούς να μην χορηγούν αντιβιοτικά για κοινές παθήσεις όπως ο πονόλαιμος, με σκοπό αφενός μεν να ελαττώσουν την αντοχή των βακτηριδίων έναντι των αντιβιοτικών και αφετέρου να μην προκαλέσουν στους ασθενείς πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες .Η προαναφερόμενη μελέτη ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι παστίλιες με AMC/DCBA προσφέρουν αποτελεσματική και καλά ανεκτή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του πονόλαιμου, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του πόνου2,3,13,14.
Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι παστίλιες με AMC/DCBA αποτελούν μία βολική, αποτελεσματική και πολύτιμη μη συνταγογραφούμενη θεραπευτική προσέγγιση για ασθενείς με πονόλαιμο λόγω των URTIs.


Σχετικά με την μελέτη

Η μελέτη αυτή είναι μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη στην οποία συμμετείχαν 310 ασθενείς. Οι ασθενείς επιλέχθηκαν τυχαία να λάβουν είτε Amylmetacresol 0,6 mg / DCBA 1,2 mg ή μη φαρμακευτικές παστίλιες που περιείχαν εικονικό φάρμακο (n = 155). Μετά την αρχική εκτίμηση, οι ασθενείς αξιολόγησαν τα αποτελέσματα με 3 διαφορετικούς βαθμούς σε δέκα χρονικά σημεία, 5 - 120 λεπτά μετά την πρώτη δόση. Ελήφθησαν κατόπιν και επιπλέον παστίλιες, όπως απαιτείται, και οι ασθενείς αξιολόγησαν και πάλι τα αποτελέσματα στο τέλος της πρώτης ημέρας, 24 ώρες μετά την πρώτη δόση, και στο τέλος της 2ης και 3ης ημέρας. Αξιολογήθηκαν οι αναλγητικές ιδιότητες με βάση την βελτίωση όλων των λειτουργικών παραμέτρων στο λαιμό (μείωση του πόνου, διευκόλυνση ως προς τη κατάποση κ.τ.λ.).


    Στην κορυφή