ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ


Nέους ορίζοντες και ελπίδες για τη δυνατότητα χρήσης τους σε εφαρμογές της αναγεννητικής ιατρικής ανοίγει μελέτη ελλήνων επιστημόνων για τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα.

Η εργασία, που βραβευτηκε στο 27οΒορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη από 29-31/3/2012και αναφέρεται στην απομόνωση βλαστικών κυττάρων από τοομφαλοπλακουντιακό αίμα, τον ιστό του ομφαλίου λώρου και το λιπώδη ιστό, υποβλήθηκε από την επιστημονική ομάδα της Biohellenika.Στόχος της εργασίας ήταν η απομόνωσητου μέγιστου αριθμού των βλαστοκυττάρων που συλλέγονται από τηνομφαλοπλακουντιακή μονάδα και το λίπος, ο χαρακτηρισμός τους και η ασφαλής κατάψυξη για μελλοντική χρήση τους. Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί η παρουσία πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, τα οποία έχουνεφαρμογές στην αναγεννητική ιατρική.Τα κύτταρα τα οποία επιτυχώςαπομόνωσε η επιστημονική ομάδα της Biohellenika μοιάζουν και έχουνπαρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά των VSELs (Very Small Embryonic Like Cells), ταοποία ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, μόλις το 2006 και προσελκύουνσυνεχώς το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας ως πεδίο έρευνας και εφαρμογών.Η μελέτη αυτή αποδεικνύειτην πλαστικότητα των κυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος αλλά και τουλιπώδη ιστού, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα άλλων ιστών, ενώ παράλληλα ανοίγει νέους ορίζοντες καιελπίδες για τη δυνατότητα χρήσης τους σε εφαρμογές της αναγεννητικήςιατρικής.


    Στην κορυφή