ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΚΟΥΣ


Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Pfizer ανακοίνωσε τη διάθεση του BeneFIX με δυνατότητα αποθήκευσης σε θερμοκρασία δωματίου. Οι συσκευασίες BeneFIX μπορούν τώρα να αποθηκευτούν μέχρι και δύο χρόνια σε θερμοκρασία δωματίου (2-30 ° C)1, προσφέροντας μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στους ασθενείς με αιμορροφιλία Β. Οι νέες δυνατότητες αποθήκευσης παρέχουν μεγαλύτερη ευκολία στους ασθενείς και στηρίζονται στις σημαντικές βελτιώσεις του BeneFIX.

Το BeneFIX; είναι ο πρώτος και μοναδικός ανασυνδυασμένος παράγοντας IX (rFIX) με ένδειξη για τη θεραπεία και προφύλαξη της αιμορραγίας σε ασθενείς με αιμορροφιλία Β (συγγενής ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΧ)1. Οι ασθενείς, πολλοί από τους οποίους αναγκάζονται σε πολλαπλές εγχύσεις παράγοντα ΙΧ κάθε εβδομάδα, απελευθερώνονται από την ανάγκη ψύξης, με συνέπεια να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Επιπλέον, το κόστος και η υποχρέωση αποθήκευσης σε ψυκτικούς θαλάμους αναιρείται για τους φαρμακοποιούς, τους επαγγελματίες υγείας και τους προμηθευτές.

Σχετικά με την αιμορροφιλία
Η αιμορροφιλία Β είναι μια σπάνια, κληρονομική διαταραχή πήξης του αίματος. Τα άτομα με αιμορροφιλία έχουν ανεπάρκεια σε μια από τις βασικές πρωτεΐνες -είτε του παράγοντα VIII (αιμορροφιλία τύπου Α) είτε του παράγοντα IX (αιμορροφιλία τύπου Β)- που είναι ζωτικής σημασίας στον καταρράκτη της πήξης και την αποτροπή της αιμορραγίας. Σε ασθενείς με σοβαρή αιμορροφιλία, και οι δύο τύποι της ασθένειας χαρακτηρίζονται από αυθόρμητες αιμορραγίες ή παρατεταμένη αιμορραγία, συνήθως στις αρθρώσεις και τους μαλακούς ιστούς. Οι ασθενείς με αιμορροφιλία Β εξαρτώνται από τη θεραπεία υποκατάστασης με τον παράγοντα IX.

Σχετικά με το BeneFIX
Το BeneFIXενδείκνυται για τη θεραπεία και την προφύλαξη από την αιμορραγία σε ασθενείς με αιμορροφιλία Β (συγγενής ανεπάρκεια του παράγοντα ΙΧ) .    Στην κορυφή